top of page

Atvērts Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas katalogsLatvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) izdevusi LNB bibliogrāfu veidotu Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogu “Catalogue of the Riga Jesuit College Book Collection (1583–1621). History and Reconstruction of the Collection / Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekonstrukcija”. Tas ļauj tās grāmatas, kuras pirms 400 gadiem ieņemot Rīgu sev līdzi uz Zviedriju aizveda zviedru karaspēks, pastarpināti (ne fiziski, bet aprakstošā un vizuālā veidolā) atgriezt no Upsalas un citām Eiropas bibliotēkām Rīgā.


Rīgas jezuītu kolēģijas krājuma rekonstrukcija un kataloga izdošana ir uzskatāma par nozīmīgu notikumu Latvijas kultūras vēstures pētniecībā. 21. gadsimta sākumā LNB bibliogrāfes Laura Kreigere-Liepiņa un Renāte Berga ir rekonstruējušas šo Latvijas un latviešu nācijas kultūras mantojumam būtisko grāmatu krājumu, apzinot vairāk kā 800 reiz Rīgas jezuītu kolēģijai piederējušus tekstus: iespieddarbus un manuskriptus. Rezultātā ir tapusi elektroniskā datubāze un katalogs ar pētnieciskiem rakstiem, kuri sniedz ieskatu bibliotēku, jezuītu un viņu grāmatu vēsturē.

Šo grāmatu ir sastādījuši LNB vadošais pētnieks Gustavs Strenga un Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Andris Levāns. Katalogam ir LNB direktora Andra Vilka priekšvārds, tajā iekļauti LU Teoloģijas fakultātes zinātniskā asistenta Reiņa Norkārkla, Sentendrjūsas Universitātes (Apvienotā Karaliste) profesora Endrū Petegrī un Sentendrjūsas Universitātes pētnieka Artura der Veduvena, un arī Lauras Kreigeres-Liepiņas, Renātes Bergas, Gustava Strengas un Andra Levāna raksti.

Grāmatā visi raksti publicēti latviešu un angļu valodās. Izdevumu var iegādāties LNB veikalā Draugu telpa un eveikals.lnb.lv.

Vienlaikus Eiropas digitālās bibliotēkas Europeana vietnē ir izveidota virtuāla izstāde “Nolaupītā bibliotēka, rekonstruētā bibliotēka. Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatas Rīgā un Upsālā”. Arī tā veltīta Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkai. Izstāde vēsta par posmu no bibliotēkas rašanās 1583. gadā līdz tās atgriešanai Rīgā kataloga formā 2021. gadā.

Comments


bottom of page