top of page

Kantam 300

Vācu filozofa Imanuela Kanta (1724–1804) trīssimto dzimšanas dienu 2024. gadā svin grāmatnieki, filozofi un visi, kam rūp apgaismības ideju turpinātība mūsdienu pasaulē. Dažiem Kants ir autoritāte jautājumos par morāli, spriestspēju un racionālu saprātu. Citiem viņa darbi ir iegansts strīdiem un tradicionālo priekšstatu pārvērtēšanai. Vēl citiem – teksti, kas iedveš bijību, bet kurus tā arī nav izdevies sākt lasīt vai izlasīt līdz galam. Lai no jauna atklātu klasiķu vērtību, ir nepieciešams tiem pietuvoties. Kanta vārds tiks bieži pieminēts arī Rīgā – pilsētā, kurā tika publicēti viņa nozīmīgāko darbu pirmizdevumi.

Kantam_300_pasakums_Izdeveja_zelta_griezums_vizualis_LNB_web.jpg

Kants un Latvija

Kants savus nozīmīgākos darbus – tostarp “Tīrā prāta kritiku”, “Praktiskā prāta kritiku” un “Spriestpējas kritiku” – izdeva Latvijā. Viņa izdevēji bija Johans Frīdrihs Hartknohs Jelgavā un Rīgā, Johans Jākobs Frīdrihs un Fransuā Teodors Lagards Liepājā.

Kanta brālis Johans Heinrihs Kants lielāko daļu mūža pavadīja Kurzemē, kur strādāja par mācītāju.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas ebreju apgaismības pārstāvja Īzaka Ābrahama Oihela veikti Kanta lekciju pieraksti.

Kanta skolnieks Gotlobs Benjamins Ješe strādāja par mājskolotāju Kurzemē, vēlāk kļuva par profesoru Tērbatas Universitātē.

Gan Kanta filozofiskais draugs un kritiķis Johans Georgs Hāmanis, gan skolnieks un tautu mantojuma atklājējs Johans Gotfrīds Herders uzturējušies Latvijā un sekmējuši Kanta kontaktus ar domubiedriem Rīgā un Jelgavā.

Par godu Kanta jubilejai radīta īpaša foto sērija, kuras mērķis ir atspoguļot LNB krājumā esošās grāmatas.

Attēlā: Immanuel Kant.

Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseyns Gottes.

Königsberg: Johann Jakob Kanter, 1763.

LNB RW2/1203

Kantam300_Fotoserija_Oranzs_Fotografs_Kristians_Luhaers_01.jpg
Kantam300_Fotoserija_Violets_Fotografs_Kristians_Luhaers_01.jpg

Par godu Kanta jubilejai radīta īpaša foto sērija, kuras mērķis ir atspoguļot LNB krājumā esošās grāmatas.

 

Attēlā: Herdera kantāte

Par godu Kanta jubilejai radīta īpaša foto sērija, kuras mērķis ir atspoguļot LNB krājumā esošās grāmatas.

 

Attēlā: Immanuel Kant.
Critik der reinen Vernunft.

Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1781.

LNB RW2/1205

Kantam300_Fotoserija_Sahs_Fotografs_Kristians_Luhaers.jpg
Kantam300_Fotoserija_Zals_Fotografs_Kristians_Luhaers_01.jpg

Par godu Kanta jubilejai radīta īpaša foto sērija, kuras mērķis ir atspoguļot LNB krājumā esošās grāmatas.

 

Attēlā: Immanuel Kant.
Critik der practischen Vernunft.
Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1788.

LNB RW2/1206

Kanta jubilejas gada ciklu organizē Latvijas Nacionālā Bibliotēka

Partneri un atbalstītāji: Latvijas Universitāte, Gētes institūts Rīgā, Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs, centrs "Domus Rigensis", Vācijas Federatīvās republikas vēstniecība Latvijā, Latvijas Zinātnes padome, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Tartu Universitāte, Johannesa Gūtenberga Maincas Universitāte, Kanta biedrība Maincā.

 

Pasākumi norit programmā "Latviešu grāmatai 500". Pētniecība tiek īstenota projektā "Grāmata un sabiedrība Latvijā: Eiropas dimensija un kultūras pārmaiņas" (LZP-2023/1-0263).

Kantam_300_visi_logo_caurspidigs_fons.png
bottom of page