top of page

Pasākums "Manas dzimtas grāmatas"

2023. gada 11. oktobrī Balvu Centrālajā bibliotēkā, atzīmējot rakstītā vārda nozīmi un ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem un ejot pretī latviešu grāmatas piecsimtgadei, notika pasākums "Manas dzimtas grāmatas", kurā piedalījās Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas prāvests Mārtiņš Vaickovskis ar ģimeni.

Foto: Balvu Centrālā bibliotēka


Pasākumā bija iespēja iepazīties ar grāmatām, ko iecienījusi prāvesta ģimene. Atbildot uz jautājumu – kas ir Vaicovsku dzimtas grāmata?, viņi nešauboties norāda uz Bībeli.


Mārtiņš Vaickovskis dalījās ar grāmatu, ko bija iecienījies pusaudža vecumā, kas ir "Kapteiņa Skota pēdējais ceļojums", kā arī grāmatu, ko lasa šobrīd – Mārtiņa Lutera "Skaidrojumi par Vecās Derības praviešiem". Dagnija Vaickovska norāda, ka viņasprāt vērtīga ir grāmata "Lūgšanu zeme". Bērniem galvenokārt iecienītas ir tās grāmatas, kas sasaucas ar viņu dzīves notikumiem. Divas no tām ir grāmatas "Bize un Neguļa' un "Diktators". Mēdz ieinteresēt arī tādas grāmatas, kas ir nedaudz baismīgas, piemēram, "Skrību skrābu tvīt plunkš!", jo mēs visi laiku pa laikam meklējam ko tādu, kas liks ietrīsēties.Papildu informācija:

Džūlija Apine

Speciāliste komunikācijas un radošajā jomā

Balvu Centrālā bibliotēka

Comments


bottom of page