top of page

Konference "Izdevējdarbība Limbažos un apkārtnē cauri gadsimtiem"

2023. gada 10. maijā Limbažu Galvenajā bibliotēkā sadarbībā ar Limbažu muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) notika konference "Izdevējdarbība Limbažos un apkārtnē cauri gadsimtiem".

Pasākums pulcēja novada un apkārtnes bibliotekārus, muzeju un skolu pārstāvjus, Vēstures draugu un Lasītāju klubiņu dalībniekus un citus interesentus no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Konferences laikā notika 6 priekšlasījumi par grāmatniecības un izdevējdarbības vēsturi.

LNB vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs iepazīstināja ar grāmatniecību kultūras vēsturē. LNB vadošā pētniece Jana Dreimane sniedza ieskatu vēstures avotu daudzveidībā par izdevējdarbību Vidzemē līdz 1944. gadam. Savukārt par izdevējdarbības pirmsākumiem – grāmatizdevējiem un izplatītājiem – 19. gs. beigās Limbažos un apkārtnē stāstīja Limbažu muzeja galvenā krājuma glabātāja Diāna Nipāne. Par Limbažu laikrakstiem LNB krājumā un portālā Periodika.lv stāstīja LNB galvenā bibliogrāfe Kristina Papule. Žurnāliste Īrisa Daiņa iepazīstināja ar Limbažu novada laikrakstu vēsturi "Limbažu novada laikraksta trīs pakāpieni". Konferences noslēgumā Limbažu novada pašvaldības Kultūras pārvaldes kultūras metodiķe Mārīte Saulīte stāstīja par izdevējdarbību Limbažu novadā mūsdienās.


Konferenci papildinās izstāde "Limbažu un apkārtnes izdevējdarbība – senie izdevumi", kas sagatavota sadarbībā ar Limbažu muzeju, un grāmatu galds.


Konference notika Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Ceļā uz Latviešu grāmatai 500 Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad" ietvaros.


Papildu informācija:


Evija Vjatere Bibliotēku attīstības centra vadītāja Latvijas Nacionālā bibliotēka E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv


Dzintra Dzene

Limbažu Galvenās bibliotēkas direktore

Comments


bottom of page