top of page

Dundagas bibliotēka aizsāk pasākumu ciklu "Manas ģimenes/dzimtas stāsts"

Dundagas bibliotēka "Latviešu grāmatai 500" programmā piedalās ar pasākumu ciklu "Manas ģimenes/dzimtas stāsts". 2023. gada 29. martā Dundagas bibliotēkā notika cikla pirmais pasākums, kurā bija iespēja tikties ar novadniecēm Ainu un Alandu Pūliņām.

No kreisās: Aina Margarēta Pūliņa un Alanda Pūliņa. Foto: Dundagas bibliotēka

Papildu informācija:

Ruta Emerberga

Dundagas bibliotēkas vadītāja

Comentarios


bottom of page