top of page

Aicina pieteikt referātus konferencei "Izdevējdarbība un nācija"

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina pieteikt referātus starptautiskai zinātniskai konferencei "Izdevējdarbība un nācija", kas notiks LNB 2023. gada 7.–8. decembrī. Konference veltīta ievērojamā izdevēja Anša Gulbja (1873–1936) 150 gadu jubilejai un rosinās diskutēt par grāmatniecību kā nācijas kultūras stūrakmeni, īpašu uzmanību pievēršot 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumam, kad aizsākās Baltijas jūras reģiona nāciju profesionālās grāmatniecības izveide.

Konferences virsuzdevums ir pētīt ietekmju sinerģiju. Kādas tendences Eiropā ietekmēja jauno nāciju grāmatniecības profesionalizāciju? Kā viena cilvēka iniciatīva spēj ietekmēt veselas nozares attīstību? Kā nozares uzplaukums ietekmēja oriģinālliteratūras un valodas attīstību? Kā mērķtiecīga tulkojumu izdošana veicina iekļaušanos kopīgā Eiropas kultūrtelpā? Šo jautājumu izpratnē būtiska ir starpnozaru saruna, apvienojot grāmatniecības, literatūrzinātnes, kultūras vēstures u. c. jomu perspektīvas.

Latvijā profesionālas grāmatniecības izveide saistīta ar iedvesmojošo stāstu par Ansi Gulbi – vienu no nozīmīgākajiem un vērienīgākajiem grāmatizdevējiem latviešu grāmatniecības vēsturē. Viņa apgāds piederēja ilglaicīgākajiem un produktīvākajiem (kopumā ap 2000 izdevumu) grāmatrūpniecības uzņēmumiem Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. Anša Gulbja darbība būtiski veicinājusi nacionālās grāmatniecības un literatūras attīstību, iepazīstinot latviešu lasītājus ar pasaules literatūras klasiku, ko apliecina Anša Gulbja un ievērojamā latviešu literāta, politiķa un kultūras darbinieka Raiņa veidotā grāmatu sērija "Universālā bibliotēka" (1911–1927). Kā nozares teorētisko ideju pamatlicējs Ansis Gulbis sekmēja izdevēju profesionalitātes un solidaritātes apziņu. Izdodot oriģinālliteratūras darbu tulkojumu sēriju vācu valodā "Lettische Literatur" (1921–1922), Ansis Gulbis veicināja arī latviešu autoru starptautisko atpazīstamību. Anša Gulbja reprezentatīvākais veikums ir "Latviešu konversācijas vārdnīca" (21 sēj., 1927–1940), kas ir unikāls starpvalstu līmenī organizēts uzziņu izdevums. Nozīmīgākā Anša Gulbja darbības šķautne saistāma ar latviešu kultūras straujo izrāvienu 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā – lielā mērā tieši pateicoties Gulbim, latviešu izdevējdarbība varēja pilnvērtīgi nostāties līdzās citu Eiropas tautu grāmatniecības kultūrai.


Zinātniskā konference iekļausies plašākā Anša Gulbja jubilejas programmā, kas atbilstoši valstiska mēroga pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" 2023. gada tēmai "Tekstu izplatība senāk un tagad (izdevēji)" meklēs vēsturisko procesu ietekmes mūsdienās.


Aicinām pieteikt zinātniskus referātus par šīm un citām ar grāmatniecības nozari 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā saistītām tēmām:

  • Valsts kultūrpolitikas un privātās iniciatīvas sinerģija grāmatniecībā;

  • Grāmatas loma ideju vēsturē un 19.–20. gadsimta mijas kultūras norisēs;

  • Izdevēju iespaids literatūras un mākslas attīstības procesu veicināšanā;

  • Grāmatniecības un literatūras nozīme nacionālajā emancipācijā;

  • Mecenātisms grāmatniecības un literatūras nozarē;

  • Nacionālās literatūras popularizācija ar tulkojumu starpniecību;

  • Tulkotās literatūras ietekme uz nacionālo grāmatniecību;

  • Enciklopēdisko izdevumu iespaids uz zinātnes popularizāciju un terminoloģijas attīstību;

  • Grāmatniecības ķēde: izdevēja, iespiedēja, autora, izplatītāja, lasītāja u. c. posmu mijiedarbe.

Konferences valodas: latviešu un angļu. Dalība konferencē ir bez maksas. Referātu pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 31. martam, pievienojot kopsavilkumu 1000–3000 zīmju apjomā.


Pēc konferences ir paredzēts sagatavot krājumu, kurā tiks publicēti referātu tekstos balstīti raksti.


Referātu pieteikumus un informāciju par referentu (akadēmisko amatu / zinātnisko grādu, pārstāvēto institūciju, galvenajiem sasniegumiem), kā arī jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: martins.mintaurs@lnb.lv ar norādi "Pieteikums konferencei "Izdevējdarbība un nācija"".


Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences darba kārtībā tiks izsūtīts elektroniski līdz 2023. gada 17. aprīlim.


Konference notiek programmas "Latviešu grāmatai 500" ietvaros ar Latvijas Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.


Papildu informācija: Mārtiņš Mintaurs Vadošais pētnieks Latvijas Nacionālā bibliotēka E-pasts: martins.mintaurs@lnb.lv

Comments


bottom of page