top of page

Starptautisks seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā"

2023. gada 13. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika trīspadsmitais starptautiskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas", kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem.

Gothards Frīdrihs Stenders "Tās kristīgās mācības grāmata", 1776


Starpdisciplinārajā seminārā piedalījās valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīja par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēja zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.


Priekšlasījumos uzmanība bija pievērsta G. Manceļa, K. Fīrekera, F. B. Blaufūsa, F. D. Vāra, R. G. Klota, J. T. Bērenta, K. Hūgenbergera un citu personību devumam latviešu rakstu un to valodas vēsturē, latviešu valodas apelatīvās leksikas, vietvārdu un personvārdu vēsturei, kā arī vairākiem citiem rakstu un to valodas vēstures jautājumiem.

Semināru rīkoja Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultāte sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu un LNB.


Seminārs notika cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros. Daudzveidīgā pasākumu programma par godu pirmajam latviešu valodā iespiestajam tekstam (1525) norisinās no 2021. līdz 2025. gadam un izceļ nozīmīgākos procesus, kas iekustinājuši un attīstījuši latviešu rakstītā un iespiestā vārda izplatību.


Seminārs notika ar Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projekta "Latviešu valodas daudzveidība laikā un telpā" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/4-0003) un Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu.Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Comments


bottom of page