top of page

Publicēti konferences “Izdevējdarbība un nācija” audioieraksti

Starptautiskās zinātniskās konferences “Izdevējdarbība un nācija” referātu un diskusiju audioieraksti publicēti Latvijas Nacionālās bibliotēkas kanālā “Klausītava”. Tie pieejami Spotify un SoundCloud platformās latviešu un angļu valodā.
Konference “Izdevējdarbība un nācija” LNB notika 2023. gada 7.–8. decembrī cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros. Tā bija veltīta ievērojamā izdevēja Anša Gulbja (1873–1936) 150 gadu jubilejai un rosināja diskutēt par grāmatniecību kā nācijas kultūras stūrakmeni, īpašu uzmanību pievēršot 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumam, kad aizsākās Baltijas jūras reģiona nāciju profesionālās grāmatniecības izveide.Konferences ievadlekcijās par grāmatas nozīmi nācijas stiprināšanā runāja Mēliss Frīdentāls (Meelis Friedenhal) un Pēteris Bankovskis. Pētnieki Viesturs Zanders, Kristina Papule, Mārtiņš Mintaurs, Pireta Lotmana (Piret Lotman), Melinda Šimona (Melinda Simon), Loreta Vincloviene (Loreta Vinclovienė), Veronika Girininkaite (Veronika Girininkaitė), Andreass Hedbergs (Andreas Hedberg), Kristiāna Ābele, Signe Raudive, Pireta Pergma (Piret Pärgma) un Kārlis Vērdiņš iepazīstināja ar savu pētniecisko darbu rezultātiem par grāmatniecības nozīmes dažādiem aspektiem.


Konferencē notika trīs diskusijas – Gustava Strengas vadīta diskusija “Lielas idejas, lieli projekti, lieli vīri? Tulkošana, enciklopēdijas un mecenātisms”, Dagnijas Baltiņas vadīta diskusija “Pēc 100 gadiem. Jauni izaicinājumi un uzdevumi”, kā arī Gustava Strengas vadīta diskusija “Ideju transformācijas. Teksts dažādos mākslas un komunikācijas formātos”, kurās piedalījās kultūras, vēstures un izdevējdarbības jomu pārstāvji.


Konferenci rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka pasākumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar LR Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Informāciju sagatavoja:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 29631741

Commentaires


bottom of page