top of page

Priekšlasījums "Divas simtgadnieces – bibliotekāru biedrības Latvijā un Igaunijā"

2023. gada 13. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB vadošās pētnieces Janas Dreimanes priekšlasījums "Divas simtgadnieces – bibliotekāru biedrības Latvijā un Igaunijā: kopīgais un atšķirīgais to darbībā 1923.–1940. gadā". Priekšlasījums ļāva ieskatīties Latvijas un Igaunijas bibliotekāru biedrību likteņgaitās, iecerēs un sasniegumos, kas veidojušies savstarpējā sadarbībā.

Igaunijas un Latvijas bibliotekāru biedrību vēsturē ir daudz kopīgu iezīmju.

Abas organizācijas dibinātas 1923. gadā – dažus gadus pēc valstiskās neatkarības proklamēšanas, un likvidētas 1940. gadā – pirmās padomju okupācijas laikā. Abām biedrībām bija lemti tikai 17 gadi, lai no karos izpostīto bibliotēku "drupām" izveidotu plaukstošu, modernu bibliotēku sistēmu. Šajā darbā nozīmīga loma bija abu biedrību pastāvīgajai informācijas apmaiņai vēstulēs, bibliotēku apmeklējumos un citos kopīgos izglītojošos un saviesīgos pasākumos.

Pirmā Igaunijas Bibliotekāru biedrības pārstāvju vizīte Latvijā. Kopīgs vakars ar Latvijas Bibliotekāru biedrības biedriem Rīgas pilsētas 1. bibliotēkā 1924. gada 31. decembrī. Fotogrāfs: J. Rieksts. LNB Reto grāmatu un rokrakstu kolekcija, R IL-1/289.Lekcija notika Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu lasījumu programmas ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 29631741

Comments


bottom of page