top of page

Pastāvīgā reto grāmatu izstāde Mērsraga pagasta pašvaldības bibliotēkā

Atsaucoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas aicinājumu piedalīties pasākumu ciklā "Latviešu grāmatai 500", Mērsraga bibliotēka nolēmusi dalīties ar stāstu par bibliotēkas unikālo vērtību – grāmatu retumu kolekciju.

Foto: Madara Brāle


Mērsraga pagasta pašvaldības bibliotēkā jau vairāk nekā 10 gadus ir pastāvīga reto grāmatu izstāde. Grāmatas ir bibliotēkas lasītāju dāvinātas.

Savas ģimenes Bībeles un citu reliģisko literatūru bibliotēkai uzticēja ilggadēja lasītāja Alda Vaivode. Savas dzimtas Bībeli un citas grāmatas uzdāvināja Brāļu ģimene. Izstādes vecākā grāmata ir gandrīz 200 gadus veca, izdota 1824. gadā Jelgavā. Vairāki eksemplāri izdoti "Stefenhāgena drukātavā" un "Stefenhāgens un dēls drukātavā". Stefenhāgenu izdevniecība tika dibināta pirms 250 gadiem Jelgavā un bija tā laika lielākā un ievērojamākā grāmatu drukātava.


Izstādē apskatāmo reto grāmatu saraksts:

 1. Bībele, tas ir: Dieva svētie vārdi kas priekš un pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem praviešiem, priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – 888 lpp. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jauna Derība jeb Dieva svētie vārdi, kas pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – Rīga : Teater bulvāris nr. 9, 1891. – 296 lpp. (Titullapas atvērumā rokrakstā: Man ir dota visa vara Debesīs un zemes virsū).

 2. [Dziesmas]. – 428 lpp. Lūgšanas. – [B.v. : 186x]. – 333 lpp. (Grāmatai trūkst titullapas un beigu lappuses).

 3. Dziesmu grāmata Lutera draudzei. – Jelgava : J.Stefenhāgena drukātava, 1902. – 436 lpp. : Meldiņu rādītājs un dziesmas [80 lpp.].

 4. Dziesmu un Lūgšanu grāmata. – [B.v. : 18xx]. – 636 lpp. Latviešu Pātaru grāmata uz visiem Laikiem, visām Svētām Dienām un uz ikviena Cilvēka Vajadzības un Lūgšanas visiem Kristīgiem Latviešiem par Labumu sataisīta un no jauna Rakstos iespiesta. – Jelgava : J. Stefenhāgens un Dēls, 1836. – 107, [5] lpp. (Grāmatā bojāta titullapa un pirmās 24 lpp.).

 5. Grīns Elmars. Vējš no dienvidiem / E. Grīns, tulk. K. Valdmanis. – Rīga : Latvijas Valsts Izdevniecība, 1948. – 158 lpp.

 6. Leja Alknis. Zeltainās vizmas : Stāsti un tēlojumi / A. Leja. – Rīga : Gaisma, 1939. – 160 lpp.

 7. Lessiņa Valda. Slima dvēsele / V. Lessiņa. – [B.v. : 192x]. – 208 lpp. (Grāmatā nav titullapas).

 8. [Lūgšanas]. – Jelgava, 1824. – 208 lpp. Tie svēti Evaņģeliumi un Lekcioni uz Svētdienām un Svētkiem; Stāsti no tās Piedzimšanas, Mocīšanas, Miršanas, Piecelšanās un Debesbraukšanas Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, kā arī no tās redzamas Gūstīšanas tā cienīga svēta Gara, un briesmīgas Izpostīšanas tā Pilsēta Jeruzalemes. – Jelgava, 1824. – 206 lpp. (Grāmatai nav titullapas un 1.-4.lpp.).

 9. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Jauna Derība jeb Dieva svētie vārdi, kas pēc tā Kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un apustuļiem ir sarakstīti. – Rīga : Teater bulvāris, 1893. – 508 lpp. Dāvida dziesmu grāmata. – Rīga, 1893. – 130 lpp.

 10. Neikena J. Kopoti raksti Nr.1 : Bāris / J. Neikena. – Valmiera un Cēsis : K. Dūņa grāmatu spiestuve, 1927. – 47 lpp. : il. Kopoti raksti Nr. 2 : Pamāte / J. Neikena. – Valmiera un Cēsis : K. Dūņa grāmatu spiestuve, 1923. – 17 lpp. : il.

 11. Sprediķu grāmata priekš visām baznīcas gada svētdienām un svētku dienām no J.V. Sakranovics, nelaiķa Lielauces draudzes mācītāja. – Jelgava : J. Stefenhāgena un dēla drukātava, 1911. – 480 lpp. (Titullapas atvērumā Brāļu dzimtas ieraksti).

 12. Tā Jauna Derība mūsu Kunga Jēzus Kristus jeb Dieva svēti vārdi, pēc tā kunga Jēzus Kristus piedzimšanas no tiem svētiem priecasmācītājiem un Apustuļiem ir uzrakstīti. – Rīga : E. Blātes drukātava, 1866. – 446 lpp. Dāvida Dziesmugrāmata. – Rīga : E. Blātes drukātava, 1866. – 106 lpp. (Titullapas atvērumā 1869. gada 2. novembra dāvinājuma ieraksts Minnei Zorn).

 13. Zariņš Kārlis. Dzīvība un trīs nāves : Romāns / K. Zariņš. – Rīga : Grāmatu Draugs, 1928. – 185 lpp. (Grāmatā nav pirmo 14 lpp.).

Reto grāmatu izstāde apskatāma Mērsraga pagasta pašvaldības bibliotēkas telpās darba laikā. Laipni gaidīti visi interesenti!Informāciju sagatavoja:

Maira Petere

Mērsraga pagasta publiskās bibliotēkas vadītāja

Commentaires


bottom of page