top of page

Pasākums "Izrakt Šteinhaueru. No Pārdaugavas līdz Pensilvānijai"

2023. gada 11. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika pasākums "Izrakt Šteinhaueru. No Pārdaugavas līdz Pensilvānijai". Šis bija jau otrais LNB organizētais pasākums ar mērķi pievērst uzmanību izcilajai, bet nepelnīti aizmirstajai Jāņa Šteinhauera (1705–1779) personībai. Pasākuma ierakstu var noklausīties LNB Spotify un SoundCloud kanālā.

Foto: LNB


Pirmais latviešu politiķis, izglītotājs un mecenāts, pirmais mūsu lieluzņēmējs ar Eiropas vērienu un cīnītājs par latviešu tiesībām, Rīgas hernhūtiešu (brāļu draudzes) kustības vadītājs – Jāņa Šteinhauera darbības virzienu dažādība un vēriens ir apbrīnas vērti.


Pasākums "Izrakt Šteinhaueru. No Pārdaugavas līdz Pensilvānijai" turpināja pirmajā pasākumā 31. martā aizsākto sarunu, paplašinot kopējo kontekstu un liekot uzsvaru uz Jāņa Šteinhauera un hernhūtiešu kustības starptautisko dimensiju. Šteinhauera pazinēji un pētnieki tikās, lai dalītos atklājumos par neparastākajām viņa biogrāfijas šķautnēm. Īpašs uzsvars tika likts uz hernhūtiešu kustību kā starptautisku fenomenu – arī Šteinhauers bija dalībnieks globālā kultūras un reliģijas tīklojumā 18. gadsimtā. Pētnieki sniedza ieskatu liecībās, kuras par Šteinhaueru glabā Eiropas arhīvi un krātuves, kā arī atklāja saites, kas vieno Šteinhaueru un Pensilvānijas hernhūtiešu kopienu.

Ierakstā dzirdēsiet Šteinhaueru dzimtas pēcteča Joahima Šūberta (Venecuela), stāstījumu par savas dzimtas gaitām Amerikas kontinentā. Sarunu par aktīvu latviešu dalību hernhūtiešu jeb Morāvijas brālībā Pensilvānijā un citās ASV pavalstīs, kā arī Eiropā (Hernhūtē (Vācija), Zeistā (Nīderlande) un citviet) vadīja vēsturnieks, LNB vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs, domās dalījās mantojuma interpretācijas speciālists no Filadelfijas Pēteris Dajevskis, kultūrvēsturnieks Jānis Krēsliņš (Stokholma), Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais pētnieks Jānis Šiliņš, un LNB vadošā pētniece, viena no izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" satura autorēm Beata Paškevica, kā arī virkne iepriekšējā saieta dalībnieku. Pasākumu ievadīja LNB direktora Andra Vilka priekšlasījums.


Pasākums notika cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros. Ciklu atbalsta Latvijas Kultūras ministrija.

Comments


bottom of page