top of page

Konference "Latgales grāmatnieku un literātu devums Latvijas grāmatniecībā"

2023. gada 28. septembrī Daugavpils Universitātē notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku organizētā reģionālā konference "Latgales grāmatnieku un literātu devums Latvijas grāmatniecībā". Konferencē varēja dzirdēt priekšlasījumus par grāmatniecības attīstību Latgalē 19. un 20. gadsimtā.

Konferencē vēsturnieks Mg. paed. Arnis Slobožaņins iepazīstināja klātesošos ar latgaliešu dziesminieka, literāta un grāmatnieka Andriva Jūrdža devumu Latgales grāmatniecības attīstībā.

Savukārt literatūrzinātnieks un rakstnieks Dr. philol. Valentīns Lukaševičs sniedza ieskatu grāmatizdevēja un tirgotāja Vincenta Gaudzes profesionālajā darbībā Daugavpilī 20. gadsimta sākumā.

Ar grāmatizdevēja, rakstnieka Vladislava Lōča (Locs) ieguldījumu grāmatniecībā un viņa piemiņas iemūžināšanu konferences dalībniekus iepazīstināja asoc. profesors, Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra "Latgales pētniecības institūts" vadītājs Dr. hist. Henrihs Soms.

Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja, vēsturniece Kristīne Zaļuma.

Konference notika Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta "Ceļā uz "Latviešu grāmatai 500″ Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad" ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Latgales Centrālā bibliotēka Tālr.: +371 65476345 www.lcb.lv

Comments


bottom of page