top of page

Konference "Laiks. Cilvēki. Bibliotēka"

2023. gada 24. novembrī Liepājā notika Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 246. gadskārtas konference "Laiks. Cilvēki. Bibliotēka". Konferencē tikās bibliotekārā darba speciālisti no Kurzemes un visas Latvijas, lai pārrunātu bibliotēku jomas aktualitātes, dalītos labajā pieredzē, veidotu jaunas sadarbības un, protams, lai runātu par grāmatu, pētniecību un izjustu Liepāju.

Konferencē piedalījās: Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pētniecības vadītājs Pauls Daija ar priekšlasījumu "Izdevējdarbība, starptautiskie tīklojumi un sabiedrības pārmaiņas 18. gadsimtā: Frīdriha un Lagarda apgāds un grāmatnīca Liepājā", LNB vadošā pētniece Jana Dreimane ar priekšlasījumu "Krišjāņa Valdemāra "300 stāsti" un to atbalsis latviešu kultūrā", Kurzemes Humanitārā institūta pētniece Sigita Ignatjeva ar priekšlasījumu "Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas celšana birģermeistara Jirgena Šmita acīm (1733–1748)" un vēstures pētnieks Juris Raķis ar priekšlasījumu "Karosta. Pirmsākumi. Leģendas. Patiesības".


Konferences laikā svinīgi tika pasniegta Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem". Šogad balva pasniegta Dienvidkurzemes novada Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas vadītājai Kristai Auzniecei un Preiļu novada Rušonas pagasta Kastīres bibliotēkas vadītājai Silvijai Kotānei.


Balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka un Liepājas dome pasniedz jau no 2007. gada. Balvai nominē bibliotekārus no visas Latvijas, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.


Konferenci organizēja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, to atbalstīja Latvijas Nacionālā bibliotēka un Valsts kultūrkapitāla fonds projekta "Ceļā uz "Latviešu grāmatai 500" Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad" ietvaros.Papildu informācija:

Gita Švarce

Reģionālā mācību centra vadītāja

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Comments


bottom of page