top of page

Konference "Izdevējdarbība un nācija"

2023. gada 7.–8. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika starptautiska zinātniska konference "Izdevējdarbība un nācija". Konference organizēta norišu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros, tā bija veltīta ievērojamā izdevēja Anša Gulbja (1873–1936) 150 gadu jubilejai un rosināja diskutēt par grāmatniecību kā nācijas kultūras stūrakmeni, īpašu uzmanību pievēršot 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumam, kad aizsākās Baltijas jūras reģiona nāciju profesionālās grāmatniecības izveide.


Foto: Kristians Luhaers, LNBKonferences ievadlekcijās par grāmatas nozīmi nācijas stiprināšanā runāja Mēliss Frīdentāls (Meelis Friedenhal) un Pēteris Bankovskis. Pētnieki Viesturs Zanders, Kristina Papule, Mārtiņš Mintaurs, Pireta Lotmana (Piret Lotman), Melinda Šimona (Melinda Simon), Loreta Vincloviene (Loreta Vinclovienė), Veronika Girininkaite (Veronika Girininkaitė), Andreass Hedbergs (Andreas Hedberg), Kristiāna Ābele, Signe Raudive, Pireta Pergma (Piret Pärgma) un Kārlis Vērdiņš iepazīstināja ar savu pētniecisko darbu rezultātiem par grāmatniecības nozīmes dažādiem aspektiem.


Konferencē notika trīs diskusijas – Gustava Strengas vadīta diskusija "Lielas idejas, lieli projekti, lieli vīri? Tulkošana, enciklopēdijas un mecenātisms", Dagnijas Baltiņas vadīta diskusija "Pēc 100 gadiem. Jauni izaicinājumi un uzdevumi", kā arī Gustava Strengas vadīta diskusija "Ideju transformācijas. Teksts dažādos mākslas un komunikācijas formātos", kurās piedalījās kultūras, vēstures un izdevējdarbības jomu pārstāvji.


Konferencē notika atsevišķa sesija Latvijas pedagogiem ar Mikus Soloveja un Anitas Smelteres ievadlekcijām par grāmatām un izglītības procesu, noslēdzot to ar Lolitas Tomsones vadītu diskusiju. Tāpat tika piedāvāta atsevišķa sesija Latvijas bibliotekāriem ar Andas Laķes ievadlekciju un reģionālo bibliotekāru pieredzes stāstiem, kam sekoja Liegas Piešiņas vadīta diskusija.


Lai pilnveidotu izpratni par konferencē skatītajām tēmām, 8. decembrī, izdevēja Anša Gulbja dzimšanas dienā, notika ekskursijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas trijās izstādēs, kas veltītas grāmatniecībai un izdevējdarbībai, savukārt 9. decembrī LNB vadošā pētnieka Viestura Zandera vadībā bija iespējams piedalīties ekskursijā pilsētvidē "Anša Gulbja kvartāls".


Konferenci rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros ar LR Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Papildu informācija:

Linda Bērziņa

Konferences organizatore

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: +371 29449919

Comentarios


bottom of page