top of page

Konference "Helmaram Rudzītim 120"

2023. gada 6. jūnijā Mazajā Ģildē notika Rīgas Centrālās bibliotēkas rīkota konference "Helmaram Rudzītim 120". Izcilais latviešu grāmatizdevējs dzimis 1903. gadā, un šogad tiek atzīmēta viņa 120. jubileja.

Foto: Rīgas Centrālā bibliotēka


Konferencē ar referātiem uzstājās grāmatzinātnieks, LU SZF profesors, SPPI vadošais pētnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas apvienotās padomes loceklis, LNB Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Latvijā Dr. philol. Viesturs Zanders, literatūrzinātnieks Dr. philol. Jānis Zālītis, literatūrzinātniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, ilggadējā trimdas latviešu laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija" galvenā redaktore, izdevniecības "Laika grāmata" vadītāja Ligita Kovtuna, Dr. arch., arhitekte, RCB Bibliotēku dienesta galvenā eksperte Zane Ramiņa un Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore, Latvijas bibliotēku padomes priekšsēdētāja Dzidra Šmita. Katrs referāts sniedza padziļinātu izpratni par Helmara Rudzīša personību, viņa daudzpusīgo darbību un viņa laika grāmatu izdošanas īpatnībām Latvijā un citur pasaulē.


Konferences dalībniekiem bija iespēja apskatīt Zanes Ramiņas iekārtoto Helmara Rudzīša apgādā "Grāmatu Draugs" izdoto grāmatu izstādi un ievērtēt kataloga "Helmars Rudzītis un izdevniecības "Grāmatu Draugs" darbība trimdā" 2., papildināto izdevumu. Plašā un daudzpusīgā izstāde tapusi sadarbībā ar Mālpils muižas bibliotēku.

Foto: Rīgas Centrālā bibliotēka


Bibliogrāfiskā rādītāja "Helmars Rudzītis un izdevniecības "Grāmatu Draugs" darbība trimdā" vāka attēlsKonference tika organizēta notikumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros.

Komentarze


bottom of page