top of page

Izstāde "Divi Jāņi Rapas"

No 2023. gada 10. oktobra līdz 30. novembrim Dobeles novada Centrālās bibliotēkas 1. stāva vitrīnās (Dobelē, Brīvības ielā 23) apskatāma novadpētniecības izstāde "Divi Jāņi Rapas". Izstāde veltīta grāmatu apgāda "Valters un Rapa" dibinātājam Jānim Rapam un apgāda atjaunotājam Jānim Rapam (junioram). Izstāde tapusi sadarbībā ar A. Brigaderes muzeja "Sprīdīši" vadītāju Rasmu Rapu.

Tērvetnieks Jānis Rapa pirmās iemaņas grāmatu izdošanā un izplatīšanā iegūst sava brālēna Jāņa Brigadera vadībā. Apvienojot vairākus mazos uzņēmumus, Jānis Rapa kopā ar Artūru Valteru, Frici Adamoviču, Vili Olavu, Jāni Brigaderu un citiem domubiedriem nodibina grāmatu apgādu "Valters un Rapa". Vēlāk grāmatu apgāds tiek pārveidots par akciju sabiedrību. Jānis Rapa no dibināšanas līdz padomju okupācijas laikam ir uzņēmuma vadītājs. 20. gadsimta trīsdesmitajos gados "Valters un Rapa" ir lielākā grāmatu izdevniecība Baltijā, kurā tiek izdoti Latvijai ļoti nozīmīgi, kultūrvēsturiski darbi. Jāņa Rapas moto – "Grāmata – kultūras stūrakmens". Par nozīmīgo devumu latviešu literatūras un kultūras attīstībā Jāņis Rapa apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni. Jānis Rapa ir radinieks un tuvs draugs Annai Brigaderei. Pēc tam, kad rakstnieces īpašumā nonāk "Sprīdīši", Jānis Rapa pēc A. Brigaderes lūguma kļūst par viņas īpašuma pārvaldnieku. Vēlāk rakstniece ieceļ Jāni Rapu par sava īpašuma mantinieku. Sākoties padomju okupācijai, Jānis Rapa redz, kā viņa mūža darbs tiek iznīcināts. 1941. gada 30. maijā viņš izvēlas aiziet no dzīves. Šī viņa smagā izvēle, iespējams, pasargā no deportācijas ģimeni, kurā tobrīd aug mazais Jānītis.


Jānis Rapa (Juniors) dzimis Rīgā 1938. gada 5. oktobrī. Pēc vidusskolas beigšanas strādājis Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā, paralēli studējot LVU Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātņu un bibliogrāfijas nodaļā. No 1967. gada Jānis Rapa strādā par Annas Brigaderes muzeja "Sprīdīši" vadītāju. No 1967. gada līdz mūža beigām viņš ir aktīvs Rīgas vīru kora "Tēvzeme" dalībnieks. Koris ir bieži viesojies Tērvetē. Atjaunojoties Latvijas Republikas neatkarībai, tiek nostiprinātas arī J. Rapas īpašumtiesības uz rakstnieces A. Brigaderes "Sprīdīšiem", un Jāņa Rapas vadībā "Sprīdīši" kļūst par pirmo privātmuzeju atjaunotajā Latvijā. Darbodamies "Sprīdīšos", J. Rapa ir ne vien Annas Brigaderes dzīves un darbu pētnieks, popularizētājs, bet arī īstens Tērvetes patriots. 1998. gadā viņš muzeja vadību nodod dzīvesbiedres Rasmas rokās un pats uzsāk 1996. gadā atjaunotās A/S "Valters un Rapa" vadīšanu. 2005. gadā, 67 gadu vecumā, Jānis Rapa dodas mūžībā. Paliek padarītie un iecerētie darbi, kurus turpina viņa tuvinieki.


Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.


Izstāde notiek pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros.


Papildu informācija: Sandra Kazimiraite-Eglīte Novadpētniecības speciāliste Dobeles novada Centrālā bibliotēka E-pasts: sandra.kazimiraite@dobele.lv

Comments


bottom of page