top of page

Iznācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 9. un 10. sējums

2023. gada 5. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB Zinātnisko rakstu 9. un 10. sējuma atvēršanas svētki. Rakstu krājumi dažādos rakursos atklāj Latvijas atmiņas institūcijās, īpaši LNB speciālajos krājumos, glabāto materiālu daudzveidību un pētniecības potenciālu.

Foto: Kristians Luhaers

Pasākumā ar abu sējumu saturu iepazīstināja to atbildīgie redaktori Katrīna Teivāne un Mārtiņš Mintaurs. Vizuālās kultūras pētniece Liāna Iveta Žilde stāstīja par foto vēstures interpretēšanu, savukārt vēsturnieka Aleksandra Ivanova prezentācija atklāja avotu pētniecības pievilcību.

LNB Zinātnisko rakstu 9. (XXIX) sējums balstīts starptautiskā simpozija "Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā" referātu tēmās. Krājumā iekļautie raksti pievērš uzmanību plašam jautājumu lokam, kas skar fotogrāfiju kā kultūras mantojumu, tā izpēti, interpretēšanu un glabāšanu. Tie būs aktuāli muzeju, bibliotēku un arhīvu speciālistiem, kuri ikdienā saskaras ar fotogrāfiju mantojumu, vizuālo kultūru un mākslu. Sējums iecerēts arī kā lietderīgs uzziņu avots tiem humanitāro un sociālo zinātņu pasniedzējiem un studentiem, kuru interešu lokā ir vizuālā kultūra un fotogrāfiskais mantojums, kā arī 19. un 20. gadsimta vēsture plašākā izpratnē. Atbildīgās redaktores: Katrīna Teivāne, Alise Tīfentāle. Autori: Elita Ansone, Liāna Iveta Beņķe, Marija Gārta (Maria Garth), Līga Goldberga, Līla Ena Herisa (Leila Anne Harris), Stella Hermanovska, Aigars Lielbārdis, Ieva Melgalve, Mārtiņš Mintaurs, Šelda Puķīte, Andra Silapētere, Kate Švinka, Katrīna Teivāne, Baiba Tetere, Alise Tīfentāle. Izdevuma māksliniece: Una Grants.


Zinātnisko rakstu 10. (XXX) sējumā "Latvijas kultūras vēstures aspekti avotu krātuvēs" publicētie pētījumi skar maz zināmus Latvijas kultūras vēstures faktus un notikumus, par kuriem dokumentāras liecības atrodamas LNB un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumā. Rakstos kā avoti izmantoti tādi materiāli kā rokraksti, grāmatas, kartes, arhivālijas, grafikas darbi, fotogrāfijas, raksti periodikā, digitalizēti skaņu ieraksti. Pētījumu hronoloģiskais ietvars sniedzas no 18. gadsimta nogales līdz pat 21. gadsimta sākumam, savukārt to tematika atspoguļo ideju un literatūras vēstures jautājumus, 20. gadsimta politiskās vēstures norises un mākslas vēsturi. Raksti aktuāli gan atmiņas institūciju speciālistiem, gan plašam dažādu kultūras nozaru interesentu lokam. Atbildīgais redaktors: Mārtiņš Mintaurs. Autori: Pauls Daija, Jana Dreimane, Georgijs Dunajevs, Zane Grosa, Aleksandrs Ivanovs, Mārtiņš Mintaurs, Astra Šmite, Reinis Vāvers, Dmitrijs Zinovjevs. Māksliniece: Linda Jeromane.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti ir recenzēts turpinājumizdevums – viens no ilglaicīgākajiem humanitāro un sociālo zinātņu periodiskajiem izdevumiem Latvijā un Baltijā (iznāk kopš 1964. gada). No 2022. gada izdevums ir indeksēts Scopus datubāzē.


Izdevumi iegādājami LNB veikalā "Draugu telpa" un eveikals.lnb.lv.


Zinātnisko rakstu 9. sējums tapis Valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ietvaros. Zinātnisko rakstu 10. sējums tapis Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros.

Papildu informācija: Maija Treile Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja Latvijas Nacionālā bibliotēka E-pasts: maija.treile@lnb.lv Tālr.: 29631741

Comentários


bottom of page