top of page

Beātes Orlovas lekcija "Saucēja balss tuksnesī. Baltazara Rusova "Livonijas hronika""

2022. gada 14. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB Letonikas un Baltijas centra krājuma ekspertes Beātes Orlovas lekcija "Saucēja balss tuksnesī. Baltazara Rusova "Livonijas hronika"".

Vēsturnieka sastādīta Livonijas kara notikumu hronika, dedzīgs garīdznieka sprediķis, nesadzirdēts sauciens pēc palīdzības – 1578. gadā pirmizdoto Baltazara Rusova "Livonijas hroniku" veido dažādi līdz šim pilnībā neizzināti nozīmju slāņi.

Priekšlasījumā Beāte Orlova pievērsa uzmanību pirmajā acu uzmetienā šķietami maznozīmīgām teksta detaļām, autora izteikumiem un atsaucēm uz norisēm citviet Eiropā. Rūpīgāk papētot, tie atklāj hronikas nozīmi ne vien kā sava laika politisko notikumu apkopojumam, bet arī kā tekstam, kas dziļi sakņots 16. gadsimta Eiropas grāmatniecības, literārajā un teoloģiskajā tradīcijā.


LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā glabājas desmit Baltazara Rusova "Livonijas hronikas" eksemplāru. Katrs no tiem izceļas gan ar krāšņu tipogrāfisko noformējumu, gan piederību Latvijas vēsturē nozīmīgiem grāmatu krājumiem (piemēram, Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības bibliotēkai), gan dažādos laikos veiktām lasītāju piezīmēm, kas liecina par pētnieku ieinteresētību hronikas saturā vairāku gadsimtu garumā.


Salīdzinot hronikas oriģināltekstu viduslejasvācu valodā ar līdz šim vienīgo latviešu valodā veikto tulkojumu (pirmizdots 1926. gadā), atklājas, ka tulkojumā, visticamāk, apzināti izlaisti vairāki teksta fragmenti, kuros Baltazars Rusovs detalizēti apraksta Livonijā pieredzētus neparastus dabas un cilvēku pasaules atgadījumus, kurus interpretē kā brīnumus vai Dieva sūtītas brīdinājuma zīmes. Līdz ar to it kā labi pazīstamais teksts gan latviešu lasītājiem, gan citiem interesentiem joprojām piedāvā arvien jaunas izziņas iespējas.


Lekcija notika Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu pasākumu programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Comments


bottom of page