top of page

LNB Zinātnisko rakstu 9. un 10. sējuma atvēršana

Registration is closed
See other events

Notikuma vieta un laiks

2023. g. 05. apr. 16:00

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 11. stāvs, Mūkusalas iela 3, Rīga

Informācija

2023. gada 5. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 9. un 10. sējuma atvēršana. Sējumi atklāj LNB speciālajos krājumos un citās Latvijas atmiņas institūcijās glabāto materiālu daudzveidību un pētniecības potenciālu. 

LNB Zinātnisko rakstu 9. (XXIX) sējums balstīts starptautiskā simpozija "Meklējot metodes un materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā" referātu tēmās. Krājumā iekļautie raksti pievērš uzmanību plašam jautājumu lokam, kas skar fotogrāfiju kā kultūras mantojumu, tā izpēti, interpretēšanu un glabāšanu. Savukārt Zinātnisko rakstu 10. (XXX) sējumā "Latvijas kultūras vēstures aspekti avotu krātuvēs" publicētie pētījumi apskata maz zināmus Latvijas kultūras vēstures faktus un notikumus, par kuriem dokumentāras liecības atrodamas LNB un Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva krājumā. Rakstos kā avoti izmantoti tādi materiāli kā rokraksti, grāmatas, kartes, arhivālijas, grafikas darbi, fotogrāfijas, raksti periodikā, digitalizēti skaņu ieraksti.

Zinātnisko rakstu 9. sējums tapis Valsts pētījumu programmas "Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2020.–2022.) projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ietvaros. Zinātnisko rakstu 10. sējums tapis Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros. 

Dalīties

bottom of page