top of page

“Hernhūtiešu kustība kā nacionālās atmodas priekštece”. Gvido Straubes lekcija

Registration is closed
See other events

Notikuma vieta un laiks

2022. g. 01. dec. 16:00

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 5. stāvs, Mūkusalas iela 3, Rīga

Informācija

18. gs. divdesmito gadu beigās Vidzemē ienākušie Hernhūtes brāļu draudzes misionāri deva impulsus  būtiskām izmaiņām ilgstoši snaudošajā zemniecībā. Viņi pamodās, un īsā laikā Vidzemes laukos sāka veidoties jauna zemniecība – pārliecināti kristieši, lasīt un bieži arī rakstīt protoši, pašapzinīgi un ar pašorganizēšanās pieredzi. Līdz ar to Vidzemē sāka veidoties tā kritiskā masa, no kuras 19. gs. vidū varēja piedzimt nacionālā inteliģence un nacionālā atmodas kustība.

Referātā tiks apskatītas tās brāļu draudzes sekmētās kvalitatīvās izmaiņas Vidzemes zemniekos, bez kurām nebūtu bijusi iespējama nacionālā atmoda un kuras vērojamas arī šodienas Latvijas iedzīvotāju kultūrā.

Dalīties

bottom of page