top of page

Piecsimtgades svinēšana

No 2021. līdz 2025. gadam atzīmējam latviešu grāmatniecības piecsimtgadi. 1525. gadā iespieda pirmo grāmatu latviski un tas aizsāka latviešu grāmatu kultūras attīstību piecu gadsimtu garumā. Latviešu grāmatu kultūra kļuva par vienu no nācijas stūrakmeņiem, tādēļ latviski rakstītā un grāmatā iespiestā vārda vēsture ir Latvijai un latviešiem nozīmīgs laiks, kuru cildinām tagad, 500 gadus pēc pirmās grāmatas tapšanas.

Rakstīts vārds ir arī runāts vārds, dziedāts vārds. Runāts un dziedāts vārds bija pat pirms rakstīta vārda. Caur mūziku un teātri varam veicināt vārda piedzīvošanu.

Dagnija Baltiņa

LNB Speciālo krājumu departamenta direktore

Latviešu grāmatas piecsimtgade ir arī latviešu tautas izzināšanas piecsimtgade. Saprotot arī to, ka Latvija jau izsenis ir bijusi daļa no lielākas kultūrtelpas.

Guntars Prānis

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors

Latīņu valodā vārdu “libro” un “liberta” sakne sakrīt ar vārdiem “grāmata” un “brīvība”. Tātad rakstība un grāmata sniedz brīvību un paplašina pasauli.

Sarmīte Ēlerte

Valsts prezidenta padomniece

grāmatniecība Latviešu grāmatai 500

Grāmatniecība

No rokrakstā pierakstīta vārda, no izdziedāta un lasījumā uzklausīta vārda līdz tekstam laikrakstā un grāmatā – piecsimtgades norises veltām dažādām grāmatniecības izpausmēm un pārmaiņām.

Rakstītais vārds

Laikā, kad aktuāla ir vienādošanās un vienkāršošanās, mēs pieminam savu atšķirīgumu – valodu un rakstīto vārdu. Domājot par to, kā mūs ir ietekmējis un veidojis rakstītais vārds, un par latviešu valodas iespējām turpmāk.

LG500_rakstitais_vards.jpg
lasītais vārds latviešu grāmatai 500

Lasītais vārds

Rakstītais un iespiestais vārds vispirms tika uzklausīts lasījumos, kad lasīja viens, klausījās daudzi. Vēlāk, 18. un 19. gadsimtā, izplatījās klusa lasīšana vienatnē, pievērošoties reliģiskiem, zinātniskiem un populārzinātniskiem, kā arī izklaidējošiem tekstiem.

Laika skala 500 gadi

Pirmā iespiestā grāmata un pirmie tulkojumi, pirmā publiskā bibliotēka, izdevniecības un pirmā enciklopēdija – nozīmīgi notikumi Latvijas grāmatniecības attīstībā piecu gadsimtu garumā.

Laika skala
bottom of page