top of page

Seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas"

2024. gada 12. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika četrpadsmitais starptautiskais seminārs "Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas", kas bija veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem.


Attēls no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.


Starpdisciplinārajā seminārā piedalījās valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīja par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēja zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

 

Priekšlasījumos pētnieki pievērsās jaunatrastiem un mazāk zināmiem agrīniem latviešu manuskriptiem, G. Manceļa un vairāku citu personību devumam latviešu valodas un literatūras attīstībā, atsevišķiem latviešu valodas leksikas vēstures jautājumiem. Vairāki referāti bija veltīti 16.–18. gadsimta latīņu un grieķu tekstiem, kā arī viduslejasvācu valodas tekstu recepcijai. Pētnieki prezentēja arī latviešu un lietuviešu seno tekstu korpusu un to izmantošanas novitātes.


 

Semināru rīkoja: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts.

 

Seminārs notika pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros.

 

 

Papildu informācija:

Pauls Daija

Pētniecības vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Comments


bottom of page