top of page

Seminārs "Pētniecības nozīme latviskā mantojuma saglabāšana un popularizēšanā"

Time & Location

24. Nov. 2023, 17:00

Talsu Galvenā bibliotēka, Brīvības iela 17A, Talsi

About the Event

2023. gada 24. novembrī plkst. 17.00 Talsu Galvenajā bibliotēkā (Talsos, Brīvības ielā 17A) notiks seminārs "Pētniecības norise latviskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā". Seminārā ar priekšlasījumiem viesosies Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma, grāmatu sastādītāja Zaiga Lasenberga un biedrības "Aleksandra Pelēča lasītava" vadītājs Zigurds Kalmanis. Seminārs būs skatāms arī tiešsaistē Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook lapā.

Programmā:

Dr.h.c.philol. Gundega Grīnuma ""Visu Raini – visai tautai": Kā tapa Raiņa kopoti raksti 30 sējumos (1976–1987)"

Novadniece, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieces Gundegas Grīnumas līdzdalībā un vadībā 20. gadsimta 80.–90. gados par nozīmīgu latviešu literatūrzinātnes pētniecības virzienu kļuvusi Raiņa un Aspazijas daiļrades izpēte jeb t. s. rainoloģija. Seminārā Gundega Grīnuma pastāstīs par to, kā tapa Raiņa Kopotu rakstu akadēmiskais izdevums 30 sējumos. Priekšlasījumā ieskicēti izdevuma vadošo sastādītāju un redaktoru portreti gan profesionālā, gan cilvēciskā profilējumā; parādīts, kā pētniecības veterānu un mācekļu ikdienas kopdarbā pilnveidojās latviešu tekstoloģijas skola un izauga jauna rainologu paaudze.

Zaiga Lasenberga "Kā top grāmata: Zaigas Lasenbergas pieredzes stāsts"

Zaiga Lasenberga ir ilggadēja apgāda "Zvaigzne ABC" latviešu valodas, literatūras un mākslas redakcijas vadītāja. Tulkotājas Zaigas Lasenbergas stāsts par grāmatu rediģēšanu, sastādīšanu un citiem jautājumiem, kas skar grāmatu veidošanu.

Zigurds Kalmanis "Pētniecība un izdevējdarbība Aleksandra Pelēča lasītavā"

Biedrības "Aleksandra Pelēča lasītava" vadītājs Zigurds Kalmanis pastāstīs par biedrības pirmsākumiem un darbību, dalīsies pieredzē darbā ar pētniekiem un ļaudīm, kuru darbi izdoti Aleksandra Pelēča lasītavā.

Seminārs tiek rīkots Latvijas Nacionālās bibliotēkas un reģionu bibliotēku projekta "Ceļā uz "Latviešu grāmatai 500" Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad" ietvaros, papildinot pasākuma cikla "Latviešu grāmatai 500" 2023. gada tēmu par grāmatu un ideju izplatīšanu un izdošanu (izceļot izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu) un lai atbalstītu un aktualizētu novada vēstures izpēti, veicinātu jaunradi literārajā jomā. Projektu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

Papildu informācija:

Talsu Galvenā bibliotēka

www.talsubiblioteka.lv

Share This Event

bottom of page