top of page

Ekskursijas

Latviešu grāmatai 500: ceļojums ekspozīcijā “Grāmata Latvijā”

(1.–4. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Ar āķīgas uzdevumu grāmatiņas palīdzību muzejpedagoga pavadībā skolēni iepazīst stāstu par pirmo grāmatu latviešu valodā, grāmatu attīstības vēsturi, to formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomā grāmatu nozīmi savā dzīvē. Skolēni strādā gan patstāvīgi, gan grupā, mācoties atlasīt informāciju, vingrinoties teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs.

Ekskursijas ilgums: 30–60 min.

7_GL_3.jpeg
Grāmata LV_ar cilvēkiem_2.jpeg
Ekskursija ekspozīcijā “Grāmata Latvijā”

(5.–12. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Dažādām vecuma grupām adaptēts vēstījums par grāmatas attīstību Latvijas teritorijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Īpašs akcents ekskursijā likts uz skolēnu iesaisti un līdzdarbošanos, ļaujot ikvienam aizdomāties arī par savām attiecībām ar grāmatu.

Ekskursijas ilgums: 30–60 min.

bottom of page