top of page

Nodarbības un radošās darbnīcas

Nodarbība par senajām rakstu zīmēm

(1.–3. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Nodarbības dalībnieki iepazīst Virtakas ieža zīmes un to tapšanas vēsturi, izprot un paši interpretē šo zīmju nozīmi. Apgūtos stilizācijas principus skolēni izmanto, veidojot paši savas dzimtas zīmes. Nodarbības beigās visi dalībnieki uz tāfeles sienas zīmē savas zīmes, kopumā izveidojot jaunu – mūsdienu Virtakas iezi. Nodarbība veicina radošo domāšanu un informācijas analīzes prasmes.

Nodarbības ilgums: 30 min.

nodarbiba par zimem.jpg
ja es butu.jpg
Ja es būtu grāmata

(1.–5 klase, līdz 20 cilvēkiem)

Nodarbība veidota divās daļās. Pirmajā daļā nodarbības vadītāja, ņemot talkā Žozē Žorži Letrija grāmatu “Ja es būtu grāmata” (izdevniecība “Liels un mazs”), rosina skolēnus iepazīt grāmatu kā draugu un atklāt sev ekspozīciju “Grāmata Latvijā”. Otrā daļa Virtakas klasē piedāvā praktisku darbošanos, kurā dalībniekiem ir iespēja veidot savu versiju grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbība lieliski papildina literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes. Tās mērķis ir attīstīt lasītprasmi un iztēli.

Nodarbības ilgums: 90 min.

Grafikas darbnīca sākumskolai

(1.–3. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīstas ar augstspieduma tehniku, bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs dalībnieks veido savu drukas kartiņu. Skolēniem iespēja strādāt ar jau iepriekš sagatavotām iespiedformām un izprast drukas procesa pamatprincipus. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 45 min.

grafika1.jpg
grafika2.jpg
Grafikas darbnīca pamatskolai un vidusskolai

(4.–12. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazīstas ar bostonpreses vēsturi un darbības principiem. Attīstot radošumu, trenējot precizitāti un pacietību, katrs skolēns izveido savu iespiedformu, kuru nodarbības beigās var nodrukāt. Iespiedformas veidi (monotipija, linogriezums, alternatīvie klišeju izgatavošanas veidi) tiek piemēroti atkarībā no dalībnieku skaita un vecuma, kā arī nodarbības ilguma. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 60 min.

Kaligrāfijas darbnīca sākumskolai

(1.–3. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Darbnīca radošā un jautrā veidā iepazīstina dalībniekus ar kaligrāfijas pamatiem. Skolēni trenējas vilkt dažāda veida un platuma līnijas, trenē roku kustības, kuras ir svarīgs rakstītprasmes elements. Rakstāmrīki un materiāli tiek piemēroti atkarībā no dalībnieku vecuma. Darbnīcu var pielāgot arī dalībniekiem, kuri vēl nemāk patstāvīgi rakstīt burtus. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 40 min.

kaligrafija2.jpg
kaligrafija1.jpg
Kaligrāfijas darbnīca pamatskolai

(4.-9. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Dalībnieki uzzina par kaligrāfijas nozīmi senāk un mūsdienās. Nodarbības praktiskajā daļā skolēni apgūst kaligrāfijas pamatprincipus, izpilda radošus iesildīšanās vingrinājumus un raksta savu vārdu vai citu paša izvēlētu tekstu ar otu vai citiem kaligrāfijas instrumentiem. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 45–60 min.

Kaligrāfijas darbnīca vidusskolai

(10.-12. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Darbnīcas mērķis ir uzzināt vairāk par kaligrāfijas vēsturi, īpaši koncentrējoties uz viduslaiku manuskriptiem, un sniegt iespēju izmēģināt rakstīt ar dažādiem instrumentiem, tajā skaitā spalvaskātu. Darbnīca arī demonstrē, ka, par spīti noteikumiem, kaligrāfija ir radošs process. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 60 min

marmoresana.jpg
Marmorēšanas darbnīca pamatskolai un vidusskolai

( 4.–9. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Darbnīcas dalībnieki iepazīst un izmēģina senu papīra dekorēšanas tehniku – marmorēšanu. Katrs skolēns, izvēloties savus krāsu salikumus un intensitāti, veido rakstu uz ūdens virsmas, no kuras tas tiek pārnests uz papīra. Marmorēšanas raksti ir unikāli – tos nav iespējams atkārtot un nokopēt. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 40 min.

Grāmatu iesiešanas darbnīca pamatskolai un vidusskolai

(4.–12. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Pēc dažādu grāmatas elementu iepazīšanas ekspozīcijā “Grāmata Latvijā” skolēni veido un iesien savu miniatūrgrāmatu. Lai izveidotu grāmatas sējumu, darbnīcas dalībniekiem jābūt gataviem strādāt ar lielu pacietību un precizitāti. Visi darbnīcā nepieciešamie materiāli pieejami uz vietas.

Darbnīcas ilgums: 60 min.

gramatu siesana.jpg
lasiasan ka pretosanas.jpg
Lasīšana kā pretošanās jeb pašizdots. Nodarbība vidusskolai

(10.–12. klase, līdz 20 cilvēkiem)

Improvizētā sēdē dalībnieki iepazīstas ar aizliegumiem, kas saistīti ar rakstītu un lasītu vārdu dažādos Latvijas vēstures posmos – no grāmatniecības pirmsākumiem līdz mūsdienām. Nodarbība palīdz uztvert un atlasīt informācijā būtisko, rosina pārdomāt personisko atbildību un paplašina dalībnieku redzesloku vēstures kopsakarībās. Pēc ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” apmeklējuma iesakām apmeklēt Žaņa Lipkes memoriālu, kura tapšanā tā sauktajam samizdatam bijusi būtiska loma.

Nodarbības ilgums: 120–200 min.

Ceļojums pagātnē* Pastkaršu darbnīca

(4.–9. klase, līdz 20 cilvēkiem )

Darbnīcas dalībnieki apmeklē gan Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan Latvijas Nacionālo bibliotēku. Dzelzceļa muzejā skolēni aplūko ikdienā apmeklētājiem nepieejamos autentiskos dzelzceļa ritekļus un uzzina, kā  dzelzceļa attīstība kopš 19. gadsimta mainījusi ceļošanas paradumus. Smeļoties iedvesmu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Dzelzceļa muzeja krājumiem, skolēni veido katrs savu ceļojuma pastkartes dizainu. Kartītes tiek veidotas, gan zīmējot ar roku, gan drukājot augstspieduma tehnikā ar 100 gadus senu bostonpresi. Darbnīcas laikā skolēni attīsta pašvadības, radošuma  un rakstīt prasmes. Iegūst zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un mākslas priekšmetos.

Darbnīcas ilgums: 105 min.

*Radošās darbnīcas “Ceļojums pagātnē” maksa saskaņā ar Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja cenrādi.

ekskursija lielajiem.jpg
bottom of page