top of page

Notiks LNB Zinātnisko rakstu 11. sējuma “Latviešu kultūra rokrakstos un laikrakstos” atvēršanas svētki

Registration is closed
See other events
Notiks LNB Zinātnisko rakstu 11. sējuma “Latviešu kultūra rokrakstos un laikrakstos” atvēršanas svētki
Notiks LNB Zinātnisko rakstu 11. sējuma “Latviešu kultūra rokrakstos un laikrakstos” atvēršanas svētki

Time & Location

Apr 03, 2024, 4:00 PM – 5:00 PM

Rīga, Mūkusalas iela 3, Zemgales priekšpilsēta,Rīga, Latvija

About the Event

2024. gada 3. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (11. stāvā) notiks LNB Zinātnisko rakstu (ZR) 11. (XXXI) sējuma “Latviešu kultūra rokrakstos un laikrakstos” atvēršanas svētki. Rakstu krājums turpina dažādu Latvijas kultūras vēstures aspektu izpēti, kas saistīti ar literārās kultūras attīstību latviešu valodā 18. un 19. gadsimtā, kā arī aplūko rakstītās un vizuālās kultūras mantojumu ārpus Latvijas teritorijas, kas saistīts ar LNB krājuma izpēti.

Ar sējuma saturu pasākumā iepazīstinās atbildīgie redaktori Jana Dreimane un Mārtiņš Mintaurs. Krājuma atvēršanas pasākumā notiks saruna ar literatūrzinātnieci Māru Gruduli un vēsturnieci Vitu Zelči, kas piedalījās LNB ZR 11. sējuma satura veidošanā.

Zinātnisko rakstu 11. sējumā publicētie darbi saistīti ar vairākiem pētījumu virzieniem. Piecpadsmit sējumā publicēto rakstu autori pārstāv izglītības, pētniecības un atmiņu institūcijas, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pētījumu tematika atklāj reliģisko, politisko un sociālo ideju daudzveidību, kas atstājusi pēdas Latvijas kultūras vēsturē. Sējuma saturs iedalīts trijās daļās, kas veido dažādus tematiskos ciklus. Pirmajā daļā “Rokraksti un to konteksti” iekļauti pētījumi par latviešu literārās kultūras veidošanos no 18. gadsimta vidus līdz 20. gadsimta sākumam. Sējuma otrajā daļā “Laikraksti” apkopota 2022. gada decembrī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notikušās starptautiskās konferences, kas bija veltīta laikraksta “Latviešu Avīzes” (1822–1915) divsimtgadei. Rakstu krājuma trešo daļu Miscellanea veido pētījumi, kas saistīti ar LNB krājuma materiālu apzināšanu un izpēti, ietverot mākslas un kultūras vēstures tēmas no baroka laikmeta līdz pat 20. gadsimta nogalei.

Sējuma atbildīgie redaktori: Jana Dreimane un Mārtiņš Mintaurs. Autori: Māris Baltiņš, Edgars Ceske, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Nadežda Gruņahina, Dangirs Mačulis (Dangiras Mačiulis, Lietuva), Ave Mateus (Ave Mattheus, Igaunija), Kristina Papule, Ingrīda Peldekse, Dita Pfeifere, Gvido Straube, Diāna Šermane, Baiba Tjarve, Vita Zelče, Dmitrijs Zinovjevs. Dizainere: Linda Jeromane.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti ir recenzēts turpinājumizdevums – viens no ilglaicīgākajiem humanitāro un sociālo zinātņu periodiskajiem izdevumiem Latvijā un Baltijā (iznāk kopš 1964. gada). Kopš 2022. gada izdevums ir indeksēts Scopus datubāzē.

Izdevumu no atvēršanas dienas varēs iegādāties LNB veikalā “Draugu telpa” un eveikals.lnb.lv.

LNB Zinātnisko rakstu 11. sējums sagatavots un izdots programmā “Latviešu grāmatai 500” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: maija.treile@lnb.lv

Tālrunis: +371 29631741

Share This Event

bottom of page