top of page

Zinātniskais vakars "Baltijas literārās kultūras vēstures aktualitātes"

2023. gada 2. novembrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē un tiešsaistē Zoom platformā notika zinātniskais vakars "Baltijas literārās kultūras vēstures aktualitātes no Vācijas, Latvijas un Igaunijas perspektīvas".

Kopš neatkarības atgūšanas 1990. gados Latvija un Igaunija ciešā starptautiskā sadarbībā veic aktīvu baltu literārās kultūras izpēti. Par vācbaltiešu nozīmīgo lomu tajā padomju laikos netika runāts, bet pēc "dzelzs priekškara" krišanas interese par tēmu guva arvien lielāku interesi. Ja līdz šim kopīgo vēsturi bija pieņemts aplūkot galvenokārt no attiecīgās tautas skatpunkta, tad jau kādu laiku tiek mēģināts aplūkot šo reģionu kā multinacionālu un multilingvālu veselumu. Kāds ir šīs pieejas rezultāts, kādas ir iegūtās atziņas un ar kādām problēmām nākas saskarties? Šo kopīgi apsprieda un ar saviem darba rezultātiem iepazīstināja pasākuma dalībnieki no Vācijas, Igaunijas un Latvijas.


Programma:

Dr. Mārtina Klekera (Martin Klöker, Underes un Tuglasa Literatūras centrs) prezentācija "Baltijas literārā kultūra vācu pētniecības ainavā";

Dr. Zilkes Pāzevalkas (Silke Pasewalck, Oldenburgas Universitāte) prezentācija "Baltijas kultūras vēsture Austrumeiropas Vācu kultūras un vēstures federālā institūta programmā";

Prof. Dr. Līnas Lūkasas (Liina Lukas, Tartu Universitāte) prezentācija "Par Baltijas literārās kultūras vēsturi";

Paneļdiskusija ar Mārtinu Klekeru, Zilki Pāzevalku, Līnu Lūkasu un Paulu Daiju. Moderatore: Beata Paškevica.


Pasākumu organizēja Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs sadarbībā ar Tartu Universitāti un Latvijas Nacionālo bibliotēku.


Pasākums ir daļa no notikumu cikla "Latviešu grāmatai 500".Papildu informācija:

Pauls Daija

Pētniecības vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Comentários


bottom of page