top of page

Signes Raudives priekšlasījums "Sievietes grāmatnieces 20. gs. 20.–30. gadu Latvijā"

2023. gada 13. maijā Skulmju dzimtas mājās Mālpilī notika cikla "Rīts ar literatūrzinātnieku" maija tikšanās. Literatūrzinātniece Signe Raudive stāstīja par pētījumu, kas publiski izskanēja pirmo reizi – Sievietes grāmatnieces 20. gs. 20.–30.gadu Latvijā. Pasākumu bija iespējams apmeklēt gan klātienē, gan skatīties tiešraidē kultūras centra "Siguldas devons" Facebook lapā.

Savā vēstījumā Signe Raudive pievērsās maz pētītai grāmatniecības vēstures lappusei – sieviešu darbībai grāmatu izdevējdarbībā un tirdzniecībā Latvijā starpkaru periodā.

Balstoties līdz šim apzinātajā materiālā – arhīva dokumentos, recenzijās, grāmatu sludinājumos presē un bibliogrāfiskos rādītājos, lekcijā tika meklētas atbildes uz jautājumu, kas bija pirmās nozīmīgākās izdevējas 20.–30. gadu Latvijā. Kādas grāmatas galvenokārt bija pārstāvētas viņu vadīto izdevniecību produkcijā, cik pieprasītas tās varēja būt lasītāju un novērtētas – kritiķu acīs? Kā Elizabetes Alunānes, Ilgas Zvanītājas, Annas Grobiņas, Emīlijas Benjamiņas un citu grāmatnieču apgādātie izdevumi iekļāvās sava laika izdevējdarbības tendencēs?


Signe Raudive ir literatūras un grāmatniecības vēstures pētniece, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā asistente, viena no institūta veidotās literatūras datubāzes literatura.lv galvenajām redaktorēm un LU doktorantūras programmas "Valodu un kultūru studijas" studente. Interešu lokā šobrīd ir 20. gadsimta sākuma un starpkaru perioda grāmatniecības vēsture, īpaši pievēršoties sieviešu darbībai grāmatniecībā un autora, izdevēja un lasītāja mijiedarbei.


Kultūras un mākslas telpas "Siguldas devons" cikls "Rīts ar literatūrzinātnieku" 2023. gadā pēta dažādos grāmatas ceļus pie lasītāja, tematiski tas saistīs un iekļauts Latvijas Nacionālās bibliotēkas cikla "Grāmatai 500" programmā. Cikla tēmas – lasīšanas paradumu evolūcija, muižu bibliotēkas, grāmatu dizains, cenzūra u. c. Cikls sagatavots sadarbībā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu.


Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. Informatīvais atbalstītājs – pasākumu cikls "Latviešu grāmatai 500".

Comments


bottom of page