top of page

Saruna par pirmo latviešu vēstures stāstnieku Frīdrihu Bernhardu Blaufūsu

2022. gada 24. novembrī izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" pavadošo norišu programmas ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika pasākums "Blaufūss. Pirmais latviešu vēstures stāstnieks". Tā ietvaros LNB vadošā pētniece Dr. phil. Beata Paškevica sarunājās ar vēsturnieku un izdevēju Dr. hist. Jāni Šiliņu.Frīdriha Bernharda Blaufūsa "Stāsti no tās vecas un jaunas būšanas to Vidzemes ļaužu, uzrakstīti 1753" ir pirmā latviski un latviešu lasītājam rakstīta vēstures grāmata. 2015. gadā to izdevusi Jāņa Šiliņa vadītā Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība. Dažus gadus vēlāk, strādājot Brāļu draudzes arhīvā Hernhūtē.

Beata Paškevica atrada paprāvu burtnīcu, kurā mācītājs aprakstījis savu dzīvi. Šobrīd Blaufūsa teksts kā unikāla 18. gadsimta vidū Vidzemē dzīvojuša mācīta vīra autobiogrāfija tiek gatavots izdošanai. Bet ar to vēl nav gana – Blaufūss bijis arī čakls rīmju kalējs un latviešu zemnieces pārvērtis slavenu Bībeles sieviešu tēlos.

Saruna notika cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros kā izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" pavadošais pasākums. Izstādē eksponēts unikāls materiāls – hernhūtiešu rokraksti no LNB krājuma. 2017. gadā tie iekļauti UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. Hernhūtiešu jeb brāļu draudzes kustība ir viens no neparastākajiem stāstiem Latvijas 18.–19. gadsimta vēsturē. Sākusies kā reliģiska kustība, nākamās paaudzes tā ietekmējusi daudz plašāk – modinājusi cīņai par latviešu tiesībām, cēlusi pašapziņu, veicinājusi izglītības un kordziedāšanas attīstību. Dažādās jomās tās iespaids uz Latvijas sabiedrību un kultūru sniedzas līdz pat mūsdienām.


Izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" satura un tekstu autori ir LNB vadošie pētnieki Dr. phil. Beata Paškevica un Dr. philol. Pauls Daija. Dizainu veidojušas Anete Krūmiņa un Madara Lesīte-Volmane. Projekta vadītājas: Inga Surgunte un Maija Treile. Izstādi papildina pasākumu programma – lasījumi, akadēmiskas sarunas un ekskursijas izstādes veidotāju vadībā. Izstāde skatāma LNB 5. stāva izstāžu zālē līdz 2023. gada 30. jūlijam.


Saruna notika ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Izstāde tapusi Erasmus+ projekta "Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā" ietvaros un Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda un SIA "Rīgas meži" atbalstu.留言


bottom of page