top of page

Rakstu pieteikšana LNB Zinātnisko rakstu 14. sējumam

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina Zinātnisko rakstu 14. sējumam pieteikt zinātniskus rakstus par tēmām, kas saistītas ar grāmatniecības nozari 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.Zinātnisko rakstu 14. sējuma pamatu veidos raksti, kas tapuši, balstoties starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Izdevējdarbība un nācija" nolasītajos referātos. Vairāk par konferenci ŠEIT.

Lai paplašinātu tematisko loku, LNB aicina iesūtīt zinātnisku rakstu pieteikumus par šīm un citām ar grāmatniecības nozari 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā saistītām tēmām:

  • Valsts kultūrpolitikas un privātās iniciatīvas sinerģija grāmatniecībā;

  • Grāmatas loma ideju vēsturē un 19.–20. gadsimta mijas kultūras norisēs;

  • Izdevēju iespaids literatūras un mākslas attīstības procesu veicināšanā;

  • Grāmatniecības un literatūras nozīme nacionālajā emancipācijā;

  • Mecenātisms grāmatniecības un literatūras nozarē;

  • Nacionālās literatūras popularizācija ar tulkojumu starpniecību;

  • Tulkotās literatūras ietekme uz nacionālo grāmatniecību;

  • Enciklopēdisko izdevumu iespaids uz zinātnes popularizāciju un terminoloģijas attīstību;

  • Grāmatniecības ķēde: izdevēja, iespiedēja, autora, izplatītāja, lasītāja u. c. posmu mijiedarbe.


Rakstu pieteikumi iesniedzami līdz 2024. gada 7. februārim, pievienojot kopsavilkumu 1000 zīmju apjomā. Pieteikumi tiks izskatīti līdz 16. februārim. Rakstu sagatavošanas termiņš: 2024. gada 31. maijs.


Rakstu pieteikumus un informāciju par autoru (akadēmisko amatu / zinātnisko grādu, pārstāvēto institūciju, galvenajiem sasniegumiem), kā arī jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu: martins.mintaurs@lnb.lv ar norādi "Pieteikums Zinātniskajiem rakstiem".


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskie raksti (ISSN 2661-5134, elektroniskais ISSN 1691-5941) ir recenzēts turpinājumizdevums – viens no ilglaicīgākajiem humanitāro un sociālo zinātņu periodiskajiem izdevumiem Latvijā un Baltijā. No 2022. gada izdevums ir indeksēts Scopus datubāzē. Izdevuma mērķis ir sekmēt starpdisciplināro pieeju bibliotēkzinātnes un arhīvu izpētes nozarē, kā arī informācijas un komunikācijas zinātnēs un kultūras mantojuma izpētē, izmantojot jaunākos atklājumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā, un rosināt jaunas pētījuma tēmas un virzienus, kas pamatoti atmiņas institūcijās esošajos vēstures avotos un izceļ to nozīmi. Vairāk par Zinātniskajiem rakstiem ŠEIT.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātnisko rakstu 14. sējums tiek gatavots programmas "Latviešu grāmatai 500" ietvaros ar Latvijas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.Papildu informācija:

Mārtiņš Mintaurs

Vadošais pētnieks

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Comments


bottom of page