top of page

Monogrāfija "Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19. gadsimtā"

2022. gada 28. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika LNB izdevuma – vēstures zinātņu doktores Vijas Daukštes monogrāfijas “Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19. gadsimtā” atvēršana.


Vācbaltiešu kultūras mantojums, tostarp muižniecības, garīdzniecības un akadēmiski izglītoto aprindu darbība tautas izglītībā, aizvien tā īsti nav iegūlis sarežģītajā Latvijas vēstures stāstā. Monogrāfijas autore daudzu gadu pētījumu gaitā ir izsekojusi vācbaltiešu garīgās un laicīgās elites centieniem iet līdzi laikmeta garam, pievēršoties sabiedrības zemākās kārtas – zemniecības izglītošanai. Balstoties uz līdz šim zinātniskajā apritē nebijušiem vēstures avotiem, kas iegūluši dažādās atmiņu krātuvēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā un Vācijā, autore izseko sarežģītajai, pretrunīgajai un šaubu pilnajai valdošo kārtu politikai tautas izglītībā Vidzemē 19. gadsimta gaitā, kas galu galā veidoja pamatu pirmajai latviešu inteliģences paaudzei.


Izdevumu var iegādāties LNB veikalā "Draugu telpa" un eveikals.lnb.lv.


Comments


bottom of page