top of page

Krājuma izlase “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115”


Ilustrācijā izmantots Haralda Biezā fotoportrets (bez datējuma) no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma.


No 2024. gada 12. jūlija līdz  14. septembrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) telpā “Retumu pasaule”, 5. stāvā, skatāma krājuma izlase “Savas vagas dzinējs. Haraldam Biezajam – 115”. 12. jūlijā LNB notiks arī Haraldam Biezajam veltīta konference.


Teologam, reliģiju vēstures, literatūras un folkloras pētniekam un vēsturniekam Dr. theol., Dr. phil. Haraldam Biezajam (1909–1995) veltītā krājuma izlase atgādina par izcilu un savdabīgu latviešu intelektuāli, kura mūžs pēc Otrā pasaules kara aizritēja trimdā Zviedrijā, taču viņa darbs atstājis pēdas latviešu kultūrā gan dzimtenē, gan starptautiskajā apritē.


Haralds Biezais dzimis Lestenē, pēc Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes beigšanas 1932. gadā ordinēts par mācītāju, taču pēc 1941. gada nodevies vienīgi zinātniskajai darbībai. Latvijas Universitātē ieguvis teoloģijas doktora grādu, pēc došanās trimdā uz Zviedriju Upsalas universitātē ieguvis arī filozofijas doktora grādu. Haralds Biezais bija Upsalas Universitātes reliģijas vēstures ārkārtas profesors (1957–1969), profesors Obu Akadēmijā Turku, Somijā  (1970–1977), kā arī viesprofesors Turku un Bonnas universitātēs. 1990. gadā Helsinku Universitāte viņam piešķīra goda doktora grādu. Haralds Biezais publicējis vairāk nekā 500 rakstu, tostarp vairāk nekā divdesmit monogrāfijas un rakstu krājumus galvenokārt par reliģijas un folkloras, vēlāk par vēstures tēmām.

Četras krājuma izlases vitrīnas iepazīstina ar Haralda Biezā līdzdalību vairāku nozīmīgu latviešu trimdas izdevumu veidošanā. Viņš sadarbojies ar trimdas grāmatniecībā plaši pazīstamiem apgādiem “Daugava” un “Ziemeļblāzma”, sekmējis teologu brālības “Auseklis” publikāciju tapšanu un iesaistījies galvenokārt uz seniespieddarbu pārspiedumiem orientētā apgāda “Senatne” darbībā. Haralda Biezā mūža otrajā pusē būtiskai darbības jomai veltītas trīs vitrīnas, kas iepazīstina ar viņa pētījumiem Latvijas vēsturē Otrā pasaules kara laikā.


Krājuma izlase iespējama, pateicoties Haralda Biezā dzīvesbiedrei Lienei Neulandei (1921–2010), kura saglabāja bagāto Biezā personālarhīvu, kas tagad atrodas LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā. Krājuma izlasi veidojuši LNB vadošie pētnieki Viesturs Zanders un Mārtiņš Mintaurs un dizainere Grieta Vītoliņa.


Krājuma izlase un konference ir veidotas notikumu ciklā “Latviešu grāmatai 500”, kas īstenots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālrunis: +371 29631741

Comments


bottom of page