top of page

Iznācis izdevums “Latvijas Bibliotekāru biedrība simts gados”2024. gada 23. aprīlī plkst. 11.20 Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) konferences “Bibliotēkas un lasīšana” ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē  notiks grāmatas “Latvijas Bibliotekāru biedrība simts gados” atvēršanas  svētki.


Grāmata veltīta Latvijas Bibliotekāru biedrībai ‒ senākajai bibliotēku nozares profesionālajai organizācijai Latvijā, kas 2023. gadā svinēja simto gadskārtu.


Izdevuma atklāšanas ietvaros tā autores LNB vadošā pētniece Jana Dreimane, arhīviste Aiga Pīķe un Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore, bijusī LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone sarunāsies par interesantākajām un būtiskākajām atziņām, kas radās rakstu tapšanas laikā. Sarunu vadīs LNB Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja Maija Treile.


Grāmatu veido divas daļas: pirmā daļa ietver pētījumus, kuros  raksturota un novērtēta Latvijas Bibliotekāru biedrības un tās aktīvāko biedru loma un ietekme nozares politikā,  bibliotēku un to personāla attīstībā. Pētījumos izcelti nozīmīgākie sasniegumi, ieskicētas neīstenotās ieceres, atspoguļots biedrības likvidēšanas process pirmajā padomju okupācijas gadā (1940) un organizācijas entuziastiskā atjaunošana Dziesmotās revolūcijas laikā (1989). Otrajā daļā atrodams apjomīgs uzziņu materiāls: biedrības darbības hronoloģija, informācija par organizācijas valdes sastāvu un revīzijas komisiju, kā arī biedrības bibliogrāfija.


Grāmatu izdevusi Latvijas Nacionālā bibliotēka, tā iespiesta Jelgavas tipogrāfijā. Dizainere: Tatjana Raičiņeca. Literārā redaktore: Sigita Kušnere.


Grāmata tematiski turpina LNB izdevumu kopu par Latvijas bibliotēku vēsturi, tās ietvaros jau izdots Kristīnes Zaļumas pētījums “Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas simts gados” (2019), Janas Dreimanes biogrāfiskā vārdnīca “Valsts bibliotēkas darbinieki, 1919–1944” (2021) un Kristīnes Zaļumas monogrāfija “Vidzemes muižas un to bibliotēkas” (2022).


Izdevumu no atvēršanas dienas varēs iegādāties LNB veikalā “Draugu telpa” un eveikals.lnb.lv.

Grāmata “Latvijas Bibliotekāru biedrība simts gados” sagatavota un izdota notikumu ciklā “Latviešu grāmatai 500” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.

 

Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālrunis: +371 29631741

Comments


bottom of page