top of page

Izdots izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" izdevums

2023. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" izdevuma atvēršanas svētki. Izstādi dokumentējošā izdevuma mērķis ir atklāt to visās dimensijās, iezīmējot gan izpētes un tekstuālos, gan dizaina, gan apmeklētāju iesaistes aspektus, kas cits citu neatraujami papildina.

Foto: Kristians Luhaers


Izdevumā izstādes tekstus un bagātīgo fotoattēlu klāstu papildina raksti, kas atspoguļo hernhūtiešu rokrakstu un iespieddarbu veidus LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā, iepazīstina ar izstādes dizaina koncepciju un ļauj ielūkoties izstādi pavadošo pasākumu programmas ietvaros notikušajā dzīvesstāstu rakstīšanas darbnīcā. Izdevuma noslēgumā pieejams eksponātu saraksts un literatūras izlase. Visi teksti lasāmi latviešu un angļu valodā.

Hernhūtiešu jeb brāļu draudzes kustība ir viens no neparastākajiem stāstiem Latvijas 18.–19. gadsimta vēsturē. Sākusies kā reliģiska kustība, nākamās paaudzes tā ietekmējusi daudz plašāk – modinājusi cīņai par latviešu tiesībām, cēlusi pašapziņu, veicinājusi izglītības un kordziedāšanas attīstību. Dažādās jomās tās iespaids uz Latvijas sabiedrību un kultūru sniedzas līdz pat mūsdienām. Hernhūtiešu rokraksti iekļauti UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.


"Hernhūtiešu rokraksta grāmatas atgādina, ka rakstītajam vārdam piemīt milzīgs spēks," izdevumā raksta izstādes satura autori Pauls Daija un Beata Paškevica. "Tas, kas sākās ar savstarpēju komunikāciju, rituāla pierakstiem un savas iekšējās pasaules izpausmi, turpinājās ar pašapziņas stiprināšanu un protesta potenciālu. Vēriens, ar kādu rokraksta literatūra izplatījās hernhūtiešu vidū, liecina par nepieciešamību pēc saziņas tādā līmenī, kas pārsniedz savstarpēju mutisku komunikāciju. (..) Mūsu vēlme pierakstīt savus pieredzējumus ir pārlaicīgs fenomens. Tāpēc robeža starp hernhūtiešu rokrakstiem un šodienas blogu vai sociālo mediju ierakstiem varbūt nav nemaz tik grūti šķērsojama, kā pirmajā brīdī varētu likties."


Izdevuma veidotāji: sastādītāja Maija Treile, tekstu autori Pauls Daija, Beata Paškevica, Anete Krūmiņa, Osvalds Zebris, dizainere Madara Lesīte-Volmane, fotogrāfi Madara Gritāne, Reinis Hofmanis, Oskars Kalniņš, Kristians Luhaers, zinātniskie redaktori Gvido Straube un Antra Priede, zinātniskie recenzenti Māra Grudule un Jānis Krēsliņš, literārā redaktore Sigita Kušnere, tulkotājs angļu valodā Juris Ojārs Beņķis. Grāmata iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā".


Grāmatu var iegādāties LNB veikalā "Draugu telpa" un eveikals.lnb.lv.


Izstāde "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" apskatāma LNB 5. stāva izstāžu zālē līdz 2023. gada 30. septembrim.


Izdevums tapis programmā "Latviešu grāmatai 500" ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.Papildu informācija:

Maija Treile

Pētniecības un interpretācijas centra vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 29631741


Comments


bottom of page