top of page

Evas Eglājas-Kristsones priekšlasījums "Einbergu dzimtas sievietes: autobiogrāfisko dokumentu šarms"

2022. gada 21. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu lasījumu programmas ietvaros notika Dr. philol. Evas Eglājas-Kristsones priekšlasījums "Einbergu dzimtas sievietes: autobiogrāfisko dokumentu šarms".Priekšlasījums vēstīja par Einbergu ģimenes dokumentālo kolekciju LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā, īpaši pievēršoties sieviešu autobiogrāfiskajiem materiāliem.

Dzimtas sievietes (Katrīna Einberga, Elza Jende, Magda Perlbacha, Lilija Perlbacha, Katrīna Granta, Alma Neiburga, Andra Neiburga, Katrīna Neiburga) vairākās paaudzēs atpazīstamas arī ar sabiedrisku veikumu gan labdarībā, gan pedagoģiskajā darbā, rakstniecībā, etnogrāfijā un mākslā. Pateicoties Einbergu ģimenes vecākajai meitai Elzai Margarētai Jendei (1877–1967), šī plašā kolekcija ne tikai apkopota un strukturēta, bet arī komentēta. Savukārt, pateicoties LNB (tolaik – Latvijas PSR Valsts bibliotēka) darbiniekam Jānim Tālivaldim Zemzarim, kura loma personālarhīvu vākšanā un darbā ar rokrakstiem augsti novērtējama, Elza Jende uzrakstīja arī apjomīgu autobiogrāfiju. Šis manuskripts līdzās ģimenes korespondencei kopš 19. gs. beigām, Katrīnas Einbergas (1857–1932) dienasgrāmatu fragmentiem un bagātīgajam fotogrāfiju arhīvam, ir būtisks pienesums sieviešu vēstures un sieviešu rakstniecības pētniecībā.


Eva Eglāja-Kristsone ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) vadošā pētniece un direktore. Šobrīd viņas pētniecisko interešu fokusā ir sieviešu rakstniecības un sabiedriskā aktīvisma vēsture, pamatā strādājot ar autobiogrāfiskajiem materiāliem, kā dienasgrāmatas, autobiogrāfijas, korespondence un piezīmju grāmatiņas. Līdzdarbojusies LU LFMI Folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājuma veidošanā. Šobrīd vada projektu "Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)", koordinē Latvijas sieviešu vēstures digitālā resursa womage.lv attīstību un vada Latvijas un latviešu literatūras vortālu literatura.lv. Evas Eglājas-Kristsones pētījumi sasaucas ar norišu programmas "Latviešu grāmatai 500” vienu no 2022. gada tēmām "latviešu valoda rokrakstos".


Lekcija notika Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu lasījumu programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.Comments


bottom of page