top of page

Dzīvesstāstu meistarklase

2022. gada 15. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika pasākums "Es rakstu par sevi". Tā ietvaros dalībnieki varēja iepazīt 18. un 19. gs. latviešu dzīvesstāstus izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" un pēc tam rakstnieka Osvalda Zebra vadītajā radošās rakstniecības meistarklasē gūt ieteikumus sava – 21. gs. cilvēka – dzīvesstāsta pierakstīšanai.


Meistarklases dalībnieki izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" tās satura autoru Dr. phil. Beatas Paškevicas un Dr. philol. Paula Daijas vadībā iepazina ne tikai brāļu draudzi, bet arī tās dalībnieku dzīvesstāstus, kas nereti izaicina vispārpieņemtos priekšstatus par zemnieku dzīvi dzimtbūšanas apstākļos. Hernhūtiešu jeb brāļu draudzes kustība ir viens no neparastākajiem stāstiem Latvijas 18.–19. gadsimta vēsturē. Sākusies kā reliģiska kustība, nākamās paaudzes tā ietekmējusi daudz plašāk – modinājusi cīņai par latviešu tiesībām, cēlusi pašapziņu, veicinājusi izglītības un kordziedāšanas attīstību. Dažādās jomās tās iespaids uz Latvijas sabiedrību un kultūru sniedzas līdz pat mūsdienām.


Ekskursijai sekoja praktiska meistarklase. Tās vadītājs rakstnieks Osvalds Zebris stāsta:

"Rakstot par sevi, cilvēks paveic divus uzdevumus. Pirmais – tiek skaidrībā pats ar sevi, savu mūžu, jēgu, pārmaiņām, sakarībām. Otrs – cilvēks dokumentē laiku, piešķirot tikai šim laikam raksturīgus vaibstus un sajūtas, ko veido dzīvesstāstā piesauktās "ikdienības". Pašsaprotamās, ikdienišķās lietas, kad tās pierakstītas godīgi, bez izskaistinājuma un spilgtinājuma, padara dzīvesstāstu par neparastu un interesantu lasāmvielu. Gatavojoties sarunai par dzīvesstāstu rakstīšanu šodien, aicinu pārdomāt, kurš spilgts gadījums, pieredze, pārdzīvojums, būtu liekams šī stāsta ievadā? Paturot prātā, ka dzīvesstāstam nebūt nav jābūt hronoloģiskam (no dzimšanas līdz šodienai), drīzāk tā sākumam būtu "jāaizāķē" lasītāja uzmanība, mudinot iepazīt stāstu līdz beigām. Tātad, – ar ko sākas tavs dzīvesstāsts?"

Dzīvesstāstu meistarklase notika Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltītu pasākumu programmas ietvaros ar Kultūras ministrijas atbalstu.


LNB izstāde "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" norisinās cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros. To papildina pasākumu programma – lasījumi, akadēmiskas sarunas un ekskursijas. Izstāde skatāma LNB 5. stāva izstāžu zālē līdz 2023. gada 30. septembrim.


Izstāde tapusi Erasmus+ projekta "Kultūras mantojuma nākotne modernā Eiropā" ietvaros un Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda un SIA "Rīgas meži" atbalstu.Comments


bottom of page