top of page

Atskats uz vācu vēsturnieka Manfreda fon Betihera lekciju “Divi Kanti: Imanuels Kants un Johans Heinrihs Kants starp Karaļaučiem un Kurzemi”

Uzsākot vācu filozofa Imanuela Kanta 300. dzimšanas dienas nedēļu, Latvijas Nacionālā bibliotēka 23. aprīlī aicināja uz vācu vēsturnieka Manfreda fon Betihera (Manfred von Boetticher) lekciju “Divi Kanti: Imanuels Kants un Johans Heinrihs Kants starp Karaļaučiem un Kurzemi”, kurā tika pavērts ieskats filozofa brāļa, Kurzemes mācītāja Johana Heinriha Kanta dzīvesstāstā. Lekciju ievadīja Vācijas vēstnieka Kristiana Helta (Christian Heldt) video sveiciens, bet turpināja akadēmiskā diskusija filozofa Raivja Bičevska vadībā.Pasākums notika ciklā Latviešu grāmatai 500 un bija daļa no Kanta trīssimtgades norišu cikla, kura kulmināciju gaidām septembrī, kad LNB norisināsies starptautiska konference “Prāts Rīgā”.


Norišu ciklu “Kantam 300” atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Universitāte, Vācijas vēstniecība Rīgā, Gētes institūts Rīgā, latviešu-vācbaltiešu centrs Domus Rigensis, Latvijas Zinātnes padome (fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Grāmata un sabiedrība Latvijā: Eiropas dimensija un kultūras pārmaiņas” (LZP-2023/1-0263)), Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs (projekts “Starptautiska konference par godu 300. gadadienai kopš Imanuela Kanta dzimšanas” ar Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienesta (DAAD) finansiālu atbalstu no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem).
Comments


bottom of page