top of page

Atklāta izstāde “Paātrinājums: latviešu grāmatniecības īsais ceļš no aizbildniecības līdz patstāvīgai nozarei 19. gadsimtā”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) astotajā – bibliotekāru stāvā – tika atklāta izstāde “Paātrinājums: latviešu grāmatniecības īsais ceļš no aizbildniecības līdz patstāvīgai nozarei 19. gadsimtā”. Izstādes pamatideja – akcentēt grāmatas nozīmi latviešu rakstu kultūras saglabāšanā un attīstībā, iezīmējot Latvijas vēsturisko novadu grāmatniecības darbinieku lomu un ieguldījumu grāmatu un zināšanu izplatībā.Izstādei izvēlētas sešas izcilas personības; katra no tām pārstāv kādu no sešiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, apzināti izcelta grāmatnieku darbība ārpus galvaspilsētas. Grāmatnieku ģeogrāfiskās darbības vietas iezīmētas stilizētā Latvijas kartes kontūrā:


Vairāk par izstādes ieceri un katru no tās vēstījumā ietvertajām personībām izlasāms Latvijas bibliotēku portālā ievietotajā publikāciju sērijā: https://www.biblioteka.lv/paatrinajums-ievads/. Ērtu piekļuvi minētajai tīmekļvietnei un plašāku informāciju nodrošinās izstādes vizualizācijā izmantotie kvadrātkodi. Līdzās novietotās vitrīnās būs aplūkojami spilgtākie un raksturīgākie poligrāfiskie izdevumi, kas ļaus iepazīt grāmatizdevēju paliekošo devumu latviešu grāmatniecībā.


Izstāde tapusi Latviešu grāmatas piecsimtgades norišu cikla ietvaros, un tā noslēdz šī izcilā grāmatniecības vēstures notikuma 2023. gada norišu vienojošo tēmu “Tekstu izplatība senāk un tagad”, kas galvenokārt bija veltīta grāmatizdevējiem. Izstādes sagatavošanā iesaistīti vairāku LNB departamentu darbinieki, kā arī sadarbības partneri Latvijas reģionos, tā sagatavota ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.


Izstāde būs aplūkojama LNB 8. stāva vestibilā  bibliotēkas darba laikā līdz 2024. gada rudenim, pēc tam tā ceļos pa Latvijas reģionu bibliotēkām un muzejiem – sekojiet informācijai Latvijas Bibliotēku portālā  www.biblioteka.lv, LNB sociālo mediju kontos, ziņu vēstkopās.


Atklāšanas pasākumā Bibliotēkzinātnes lasītavā noklausīsimies izstādes satura veidošanā iesaistīto Latvijas reģionu pārstāvju – Jelgavas Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciālistes Andras Pootas un Neretas novadpētnieka, Dr. theol., Lutera Akadēmijas docenta Uģa Sildega – stāstījumus; savā pieredzē izstādes veidošanā dalīsies tās autori – LNB darbinieki.


Apmeklēt norisi laipni aicināti Latvijas bibliotekāri un citi grāmatniecības vēstures interesenti.

 

Papildu informācija:

Anda Saldovere

Bibliotēku attīstības centra bibliotēku nozares speciāliste

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: +371 29336112


Comentários


bottom of page