top of page

Aijas Taimiņas priekšlasījums "Senās grāmatas un raksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē"

2022. gada 2. decembrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Izstāžu un tikšanās zālē notika Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājas Aijas Taimiņas priekšlasījums "Senās grāmatas un raksti Jēkabpils novada kultūrvēsturē".bottom of page