top of page

Aicinājums pieteikt referātus starptautiskai zinātniskai konferencei “Grāmatniecība Agrīnajos Jaunajos laikos: pārrobežu kustība starp Beniluksa valstīm un Baltijas jūras reģionu”Aicinām pieteikt referātus starptautiskai konferencei “Grāmatniecība Agrīnajos  Jaunajos laikos: pārrobežu kustība starp Beniluksa valstīm un Baltijas jūras reģionu”, kas notiks no 2024. gada 25. novembra līdz 27. novembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB).


Konferences galvenais mērķis ir apspriest grāmatu tirdzniecības sociālās un ģeogrāfiskās mobilitātes aspektus Agrīno Jauno laiku periodā, īpašu uzmanību pievēršot iespiedēju, tipogrāfisko rīku un iespieddarbu pārrobežu kustībai, kā arī zināšanu, prasmju un tradīciju izplatībai šajā jomā.


Grāmatu iespiešanas revolūcija nozīmēja ne tikai tehnoloģiskus jauninājumus; tā izraisīja pārmaiņas sociālajā, kultūras un intelektuālajā sfērā. Konferencē paredzēts izgaismot, kā ar grāmatu iespiešanu saistītās prakses veicinājušas lasītprasmi, izglītību un ideju izplatību sabiedrībā un iedibinātajos tirdzniecības/sadarbības tīklos. Tāpat tiks aplūkota ietekme, kāda bija iespiedējiem, grāmatu tirgotājiem un bibliotēkām uz procesiem,  kas veidoja grāmatu Agrīnajos Jaunajos laikos, atklājot dažādas balsis un perspektīvas. Konference pievērsīsies arī grāmatu izplatīšanai no lielākajiem tirdzniecības centriem uz mazākiem reģioniem.


Konferences tēma saistīta ar Rīgas pirmā iespiedēja Nikolausa Mollīna mantojumu un dzīves gājumu. Dzimis iespiedēja ģimenē Antverpenē, Mollīns 1573. gadā kļuva par slavenā iespiedēja Kristofa Plantēna mācekli. Mollīna ierašanās Rīgā 1588. gadā aizsāka ilgi gaidīto grāmatu iespiešanu visā Livonijā. Antverpenē izveidoto tipogrāfa rokrakstu Mollīns saglabāja arī darbojoties Rīgā, izmantojot iecienītos arabesku, gotisko iniciāļu un vinješu motīvus. Aplūkotās tipogrāfiskās zināšanas, rīki un iespieddarbi  akcentēs Baltijas un Beniluksa valstu savstarpējo sadarbību, izceļot vēsturiskās saites  un kopīgo mantojumu.


Aicinām pētniekus pieteikt referātus par kādu no piedāvātajām tēmām, pievēršoties saiknei, kas Agrīnajos Jaunajos laikos bija izveidojusies starp Baltijas jūras reģionu un Beniluksa valstīm  (Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu):


•        Iespiedēju un viņu mācekļu, kā arī iespiešanas rīku un iespieddarbu kustība pāri ģeogrāfiskajām un sociālajām robežām.


•        Tipogrāfisko zināšanu un komerciālo prasmju pārņemšanas prakses.


•        Grāmatu un bibliotēku krājumu/kolekciju mobilitāte.


•        Ar grāmatām saistīto komercattiecību attīstība starp Baltijas jūras reģionu un Beniluksa valstīm, tai skaitā veidojot grāmatu tirgus.


Konferences valodas: latviešu un angļu. Dalība – bez maksas.


Referātu pieteikumus (kopsavilkumu 1000–3000 zīmju apjomā, ieskaitot atstarpes) un informāciju par referentu (akadēmiskais amats/grāds, piederība organizācijām un galvenie sasniegumi) lūdzam sūtīt uz e-pastu ineta.vaivode@lnb.lv ar norādi LNB Grāmatniecība Agrīno Jauno laiku periodā līdz 2024. gada 1. jūlijam.


Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences darba kārtībā tiks izsūtīts elektroniski līdz 2024. gada jūlija vidum.


Konference tiek organizēta sadarbībā ar Antverpenes Universitāti un Plantēna-Moretusa muzeju, ar Eiropas Zinātnisko bibliotēku konsorcija (CERL) atbalstu. Konference notiek notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.


Pēc konferences norises plānota referātu izlases publikācija.


 

Papildu informācija:

Ineta Vaivode

Pētniecības un interpretācijas centra projektu vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Comentários


bottom of page