top of page

Prāts Rīgā: starptautiska zinātniska konference

Notikuma vieta un laiks

2024. gada 25.–27. septembrī LNB korē

Rīga, Mūkusalas iela 3, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, Latvija

Informācija

Konference, kuru rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitāte sadarbībā ar Johannesa Gūtenberga Universitāti Maincā, pulcēs izcilākos Kanta filozofijas pētniekus no Vācijas, Latvijas un citām valstīm. Tajā izskanēs referāti par Kanta atziņu interpretācijām mūsdienu skatījumā, Kanta saikni ar Latviju, kā arī Kanta un Karaļauču fenomenu latviešu grāmatniecības vēsturē. Līdztekus konferencei norisināsies arī vairāki pavadošie pasākumi, starp kuriem izceļama ekskursija pa Rīgas 18. gadsimra grāmatniecības un filozofijas vietām. Vienlaikus ar konferenci tiks atklāta Kanta grāmatām veltīta krājuma izlase, kas būs aplūkojama LNB 2. un 5. stāvā. Konference notiks vācu un latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu.

Vairāk informācijas sekos.

Kontaktpersona: Pauls Daija, pauls.daija@lnb.lv

Konferece ir daļa no programmas “Latviešu grāmatai 500”, kas tiek īstenota ar LR Kultūras ministrijas finansējumu. Norišu ciklu “Kantam 300” atbalsta Vācijas vēstniecība Latvijā, Gētes institūts Rīgā un latviešu-vācbaltiešu centrs Domus Rigensis, tas izstrādāts projektā “Grāmata un sabiedrība Latvijā: Eiropas dimensija un kultūras pārmaiņas” (LZP-2023/1-0263), ko īsteno LNB sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu “Starptautiska konference par godu 300. gadadienai kopš Imanuela Kanta dzimšanas” finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Dalīties

bottom of page